BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Abdestte ne kadar su kullanırdı?

Abdestte ne kadar su kullanırdı?

Resulullah efendimiz misvak kullanmaya çok önem verirdi.Resulullah efendimiz misvak kullanmaya çok önem verirdi. İbn-i Abbas hazretleri “Resulullah efendimiz gece namazını ikişer rek’at kılar ve namazdan dönünce misvâk tutardı” demiştir. İkişer rek’at demekten murat, dilediği kadar kılardı ve iki rek’atta bir selâm verirdi, demektir. Nihayet kendisinde sertlik bulunan her nesne ile misvâklamak kifayet eder. Parmağıyla ederse yine kâfidir. Erâk ağacı dedikleri meşhur olan misvâktır. Resulullah efendimiz, erâk ağacına işaret edip: “Bununla misvâklanın”, buyurmuştur. Abdurrahman bin Ebu Bekir Sıddık Fahr-i Kâinat efendimizin hastalığında gelip içeri girdiğinde elinde erâk ağacından bir misvâk vardı. Hazret-i Âişe, Peygamber efendimizin misvâkı sevdiğini bilirdi. Kardeşinden onu aldı ve gönlünü hoş etmek için Resulullah hazretlerine verdi. Fahr-i Kâinat Hazretleri de alıp mübarek dişlerine tuttu, demiştir. Hâsılı, Resulullah efendimiz erâk ağacından misvâk kullandığı sâbit oldu. Peygamber efendimizin, saçını taramakta, ayakkabı giymekte, abdestte ve misvâk kullanmada, sağdan başlamayı tercih ettiği bildirilmiştir. Peygamber efendimiz ne miktar su ile abdest alırdı ve ne miktarla guslederdi? Bunu Enes hazretleri şöyle bildirmiştir: “Resulullah efendimiz, bir sa’ miktarı su ile yıkanırdı; nihayeti beş müd’e varırdı. Bir müd ile de abdest alırdı” demiştir. 8 rıtl yani 3 buçuk kilo su ile, sünnete uygun gusül edilebilir. Resûlullah bir Müd yani 875 gr. su ile abdest alır, bir s⒠hacminde su ile guslederdi. Bir s⒠4200 gram sudur. Hz. Âişe validemiz de, “Resulullah Efendimiz bir sa’ ile gusleder ve bir müd ile abdest alırdı” buyurmuştur. Velhasıl abdest almada ve gusletmede suyu israftan sakınmak gerektir. Abdestte ve gusülde, lüzûmundan fazla su kullanmak isrâf olup, harâmdır. İmam-ı Ahmed’in naklinde gelmiştir ki, bir gün Sa’d abdest alırken Fahr-i Kâinat hazretleri üzerine uğradı: - Bu ne israf, ya Sa’d? dedi. O da, “ Abdestte israf olur mu?” dedi. Peygamber efendimiz: - Evet. Eğer akarsu üstünde de olsan, israf vardır, diye buyurdu. Hâsılı, yeter miktardan fazlasını harcamak israftır. İsterse kişi ırmak kenarında olsun. Resulullah Efendimiz Hazretleri: “Abdestin bir şeytanı vardır. Adı Velehân’dır. Onun vesvesesine uyup suyu israf etmekten sakının”, buyurmuşlar. Yarın: Peygamberimiz nasıl abdest alırdı?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT