BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KİTAP DÜNYASI

KİTAP DÜNYASI

Mustafa bin Mustafa, 1894’te kaleme aldığı “Aksâ-yı Şark’ta Bir Cevelân” adlı seyahatnamesinde;Osmanlı Bürokratının Uzak Doğu Seyahati Mustafa bin Mustafa, 1894’te kaleme aldığı “Aksâ-yı Şark’ta Bir Cevelân” adlı seyahatnamesinde; Hicaz, Yemen, Hindistan, Çinhindi, Cahor, Cava, Çin ve Japonya gibi memleketlerde gördüklerini anlatıyor. Kaleme alındığı dönem 2. Abdülhamid Han’a sunulan eser, siyasî hadiselerden ziyade, gezdiği yerlerdeki insanların yaşayışları, inançları, kültürleri ve de özellikle yetiştirilen ürünler üzerinde duruyor. (Çamlıca Basım Yayın) Sultan Abdülhamid’e Arzlar (Maruzat) II. Abdülhamid Hanın emriyle kaleme alınan bu eser, döneminin en önemli devlet ve siyaset adamı olan ve gelişmelerin içerisinde yer almış Ahmed Cevdet Paşa’nın gözlemlerine dayanıyor. Batılılaşma serüveninin ve oluşan muhalefetin iç yüzünün, siyasi çekişmeler ile Türkiye’de darbe ve cunta geleneğinin kurumsallaşmasının ayrıntılarının yer aldığı kitap Yusuf Halaçoğlu’nun sürükleyici sadeleştirmesiyle okuyucuyla buluşuyor. (Babıali Kültür Yayıncılığı) Ben Bir Mübadilim (Mayadağ’dan Şarköy’e) 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasında Nüfus Mübâdelesi Sözleşmesi yapıldı. Sözleşme ile Türkiye sınırları içinde yaşayan Rumlar (İstanbul’dakiler hariç) Yunanistan’a, Yunanistan’da yaşayan Türkler de (Batı Trakya’dakiler hariç) Türkiye’ye dönecekti. Tahsin Gülen’in kaleme aldığı bu eser, Yunanistan’a bıraktığımız Mayadağ’dan Türkiye’ye göçmüş bir ailenin tarihî macerası anlatılıyor. (Türk Edebiyatı Vakfı)
Kapat
KAPAT