BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Anayasamızda kamu hizmeti seçeneği vardır

Anayasamızda kamu hizmeti seçeneği vardır

Süngü harbine göre dizayn edilmiş yüz binlerce kişilik bir ordunun oluşturduğu ekonomik yük önemli sorunlarımızın başında gelmektedir. Hükümete, generallerin geliştirdiği tek tip askerlik önerisi karşısında anayasamızda bulunan kamu hizmeti seçeneği çağrısında bulunuyorum.Süngü harbine göre dizayn edilmiş yüz binlerce kişilik bir ordunun oluşturduğu ekonomik yük önemli sorunlarımızın başında gelmektedir. Hükümete, generallerin geliştirdiği tek tip askerlik önerisi karşısında anayasamızda bulunan kamu hizmeti seçeneği çağrısında bulunuyorum. Kendisini rejim bekçisi şeklinde konumlandıran ve zorunlu askerlik uygulamasında ısrar eden generallerin geliştirdiği tek tip uygulaması derin bir yanlıştır. Silahlı kuvvetler dağa, taşa, duvara yazdığı gibi güçlü Türkiye olmayı arzu ediyorsa içerisinde bulunduğumuz yüzyılın şartlarına ve teknolojisine uygun olarak asker sayısını kademeli olarak 3 yıl içerisinde en az yarı yarıya azaltması gerekir. 30 Ağustosta en az 100 generalin emekli edilmesi ve bunlara bağlı lojman ve diğer tesislerin boşaltılması gerekir. Güçlü Türkiye süngü harbine göre dizayn edilmiş yüz binlerce askerin ve bunlara hükmeden generallerin beslediği eksik demokrasi ile değil güçlü demokrasi ile mümkündür. Kendisini hâlâ soğuk savaş döneminde olduğunu düşünen generallerin ortaya çıkarttığı tek tip askerlik uygulamasına karşı çözüm tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi zorunlu askerliğin kaldırılıp yerine kamu hizmeti seçeneğinin getirilmesidir. Anayasamızın 72. maddesi “Vatan hizmeti, her Türk’ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir” demektedir. Anayasada zorunlu askerlik yerine kamu hizmeti seçeneği hakkı bulunmaktadır. Dünyada ABD’den İngiltere’ye Rusya’dan tüm Batı ülkelerine kadar birçok ordu soğuk savaş sonrasında asker sayısını azaltarak önce demokrasilerini derinleştirmişler ve ordularını güçlendirmişlerdir. Türkiye’nin hâlâ zorunlu askerlik üzerinde konuşuyor olması çok talihsizliktir. 20 yaşındaki baletlerle sanatçılarla sınır korumaya veya terörle mücadele etmeye çalışan silahlı kuvvetlerin kayıplarının bedelini tüm toplum özellikle anneler ödüyor. Bazı generallerin kendi güçlerini yitirecekleri endişesine sürekli kurban vermemizin değerlendirmesini kamuoyuna bırakıyorum. Durum ciddidir. Konu bu mihvalde değerlendirilmelidir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT