BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İstikrarın iki şartı

İstikrarın iki şartı

Siyasî istikrar, Türkiye’nin sorunlarının çözülebilmesinin temel şartıdır. İstikrarın devamı için, cumhurbaşkanı seçimi ile Fazilet Partisi davasının sonuca bağlanması gerekiyor. Bu iki mesele aşıldıktan sonradır ki önümüzü görebileceğiz. Ne yapacaksak yapacağız.Siyasî istikrar, Türkiye’nin sorunlarının çözülebilmesinin temel şartıdır. İstikrarın devamı için, cumhurbaşkanı seçimi ile Fazilet Partisi davasının sonuca bağlanması gerekiyor. Bu iki mesele aşıldıktan sonradır ki önümüzü görebileceğiz. Ne yapacaksak yapacağız. İki meseleden birinde bile tökezlersek istikrarsızlık kapımızda bekliyor. Boşa giden 1990’lı yıllara döneriz. Acıyla hatırlıyoruz. Dertlerine çare bulunmaz bir ülke hâline düşmüştük. Milletvekillerinin özlük hakları ile ilgili Anayasa’nın 86. maddesinin değiştirilmesini Cumhurbaşkanı yazıyla Meclis’e tavsiye etti. Parti kapatma mekanizmasının düzeltilmesine taraftar bulunduğunu da şifahen bildirdi. 5 artı 5 formülü ile birlikte Anayasa’nın iki maddesinin daha oylanmasının etik, ahlâk, gelenek, örf, âdet ve saireye uygunluğu, ikinci derecededir. Devletin birinci derecede menfaatleri yanında, ikinci derecede konular kaale alınmaz. Beceriksiz politikacılar, ikinci derecedeki Bizans münakaşalarına dalıp asıl roblemi çözmekte âciz kalırlar. Ana Muhalefet Partisi’nin kapatılıp milletvekillerinin Meclis dışında bırakılması gibi bir ihtimal göze alınamaz. Demokrasimizi geriye götürür. Avrupa ile mesafemizi açar. Üstelik böyle bir ihtimal 3 ay içinde ara seçim zorunluluğunu getireceği için, istikrar diye birşey kalmaz. Havanda su döğeriz. Fazilet Partisi görüşünün devlete sürekli problem üreten zihniyetten uzaklaşabilme yeteneği oranında demokrasi kuvvetlenir. Yoksa Türkiye’de rejim ve hayat tarzı asla değişmez ve iki ayrı hayat tarzı mümkün değildir. Bunu kabûl etmek için devletimizin son 200 yıllık tarihini doğru okumak gerekiyor. Sayın Demirel’in tekrar seçilmesindeki yüksek menfaatlerimizi görmekte direnenler için fazla sözümüz yoktur. Olmazı dile getiren veya zayıf, sıradan cumhurbaşkanı tipini özleyenleri ise küçümsüyoruz. Bu iki âcil ve sıcak sorunumuzu akıl ve mantık istikametinde çözümleyelim. Ve artık lâf üretmek yerine icraata geçelim.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT