BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Açık Pazarlama Projesi

Açık Pazarlama Projesi

İşlerin kapalı kapılar ardında planlanıp emirle uygulandığı bir dünyadan, “göç yolda düzülür” ve “her çiçekten bal” tarzı paylaşımcı açık pazarlama projelerine doğru bir gidiş kendini hissettiriyor.İşlerin kapalı kapılar ardında planlanıp emirle uygulandığı bir dünyadan, “göç yolda düzülür” ve “her çiçekten bal” tarzı paylaşımcı açık pazarlama projelerine doğru bir gidiş kendini hissettiriyor. Eskinin kapalı pazarlama projelerinde süreç şöyle işliyordu: Misal, bir dergi yayınlanacak... Baştaki kişi, kafasındaki dergiyi emrindekilere dikte eder, üretici ekip de verilen şablon dâhilinde emirle dergiyi hazırlardı. Dergi son aşamada okuyucunun önüne konur ve ardından müşterilere “oku!” denirdi. Uzlaşma ve paylaşmaya dayanan Açık Pazarlama süreci ise başka türlü uygulanıyor: Fikrin sahibi, konuyu önce yakın çevresindekilere açar. Bunlar çoğunlukla, onu seven, onun başarısını isteyen, başarısından pay alan insanlar olacağından, her biri, kendi açısından dergi fikrine çok değerli katkılarda bulunur. Bu katkılarla birlikte proje şekillenir, daha fikir aşamasındayken zenginleşir, taraftar kazanır. Olgunlaşan fikir daha sonra, dergiye katkısı olacak başka paydaşlara anlatılır. Düşünceleri, hayalleri, önerileri ve tasarılarıyla birlikte editörler, yazarlar, çizerler, muhasebeciler, reklamcılar, projeye yeni renkler ve yeni değerler katarlar. Bu sırada bu insanlar bir yandan da, projeyi hayallerine yerleştirerek usul usul ona “âşık olmaya” başlarlar. Proje olgunlaştığında sıra, müşterileri de davranışsal ve duygusal olarak işin içine katmaya gelir. Bazı müşteriler fikir ve değerlendirmeleriyle sürece zaten katkıda bulunmuşlardır. Ama bu yetmez, pazardaki diğer müşteriler de bir şekilde katılıma davet edilir; firma, ürün veya marka etrafında paylaşan bir grup, bir cemaat oluşturmaları sağlanır. Neticede ortaya çıkan proje kolayca sürece katılan herkesin hayatlarının bir parçası haline gelir. Sadece bireyler, gruplar arasında değil, ülkeler arası uzlaşmalarla şekillenen yeni bir dünyada, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlamak için, paylaşmayı ve katılmayı esas alan oyunlara, oyuncaklara, çizgi filmlere, aklı başında bir medyaya ve TV-sinema endüstrisine ihtiyacımız var. Zirâ, ağaç yaşken eğiliyor. (Pazarola, pazartesi günleri yayınlanır.)
Kapat
KAPAT