BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kurban kesmenin fazîleti

Kurban kesmenin fazîleti

Kurban nisâbına mâlik olan bir kimsenin zarûretsiz kurban kesmemesi günâh olur. Peygamber Efendimiz, “Cimrilerin en kötüsü, [vâcib olduğu hâlde] kurban kesmeyendir” buyurmuştur...Kurban kesmenin önemi büyüktür. Kurban kesmeyi büyük bir ni’met bilmelidir. Kurban kesen Müslümân, kendini Cehennem’den âzâd etmiş olur. Hadîs-i şerîflerde, “Sevâb umarak kurban kesen, Cehennemden korunur” [Taberânî], “Allahü teâlâ katında, Kurban Bayramı’nda yapılan amellerden, kurban kesmekten daha kıymetlisi yoktur. Daha kurbanın kanı yere düşmeden Allahü teâlâ, onu muhâfaza eder. Onunla nefsinizi tezkiye edin, onu seve seve kesin” [Tirmizî] buyurulmuştur. “CİMRİLERİN EN KÖTÜSÜ...” Kurban nisâbına mâlik olan bir kimsenin zarûretsiz kurban kesmemesi günâh olur. Peygamber Efendimiz, “Cimrilerin en kötüsü, [vâcib olduğu hâlde] kurban kesmeyendir” buyurmuştur. Kurban kesmesi vâcibken, içindekilerin kurban kesmediği ev, inleyerek, sâhibine bedduâ edip “Sen, kurban kesmediğin gibi, Cenâb-ı Allah da, sana iyilik yapmayı nasîp etmesin” der. O ev, o yıl belâlara düçâr kalır. Kurban kesenin evi ise memnûn olur, sâhibine hayır duâ eder. Bir hadîs-i şerîfte, “Hâli-vakti yerinde olup da kurban kesmeyen, bizim musallâmıza [namaz kıldığımız yere] gelmesin” [Hâkim] buyurulmuştur. Diğer hadîs-i şerîflerde de buyuruldu ki: “Kurbanlarınızı gönül hoşluğuyla kesin! Çünkü hiçbir Müslümân yoktur ki, kurbanını kıbleye döndürüp kessin de, bunun kanı, boynuzu, yünü, her şeyi Kıyâmet’te kendi mîzânına konan sevâbı olmasın.” [Deylemî] “Kesilen kurban, Kıyâmet’te, etiyle, kanıyla 70 kat büyüyerek mîzâna konur.” [İsfehânî] “Kurbanlarınız semiz olsun. Onlar Sırât’ta bineklerinizdir.” [Zâdü’l-mukvîn] KURBAN İÇİN ZENGİNLİK ÖLÇÜSÜ Bir kimseye, kurban bayramında kurban kesmesinin vâcib olması için gereken şartların neler olduğunu maddeler halinde bildirelim: 1- Müslümân, âkıl, bâliğ ve mukîm olması lâzımdır. 2- İhtiyâcı olan eşyâdan ve verilmesi gereken borçlarından fazla olarak, zekât nisâbına mâlik olması lâzımdır. 3- İhtiyâç eşyâları kurban nisâbına dâhil edilmez. İhtiyâç eşyâsı demek, kıymetleri ne kadar çok olursa olsun, bir ev, bir aylık yiyecek, her yıl için üç kat elbise, çamaşır, evde kullanılan eşyâ ve âletler, binecek vâsıtası, meslek kitapları ve ödeyeceği borçlarıdır. [Bunların mevcût olmaları şart değildir.] Mevcut olanlar, zekât, fıtra ve kurban için nisâb hesâbına katılmazlar. 4- Kurban nisâbı hesâbına katılacak malın, ticâret için olması şart olmadığı gibi, elinde bir yıl kalmış olması da gerekmez. Taksitli olmayan borçlar, alacaklardan ve mevcut maldan çıkarılır. Kalan alacaklar, zekâtta olduğu gibi, kurban nisâbına dâhil edilir. 5- Ticâret için olmayan, ihtiyâcından artan eşyâ, kirâdaki evler, evdeki süs eşyâsı, yere serili olmayan halılar, kullanılmayan fazla ev eşyâsı ile san’at ve ticâret âletleri, burada ihtiyâç eşyâsı sayılmaz, kurban nisâbına katılır. Hepsinin değeri, 96 gram altını bulursa, kurban kesmek vacib olur. 6- Bilgisayar, telefon, teyp, kaset, CD, DVD, saat, tabanca, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, temizlik robotu, kıymetli dînî levha, âvize gibi ev eşyâları, kullanıldıkları için kurban nisâbına dâhil edilmez. Hiç kullanılmayıp kenarda duran eski, yeni ev eşyâları, kap-kacak nisâba dâhil edilir. Evde kullanılmayan eşyâlar, nisâbın üzerinde olursa, kurban kesmek vâcib olur. Meselâ çeyiz olarak alınan eşyâlar kiminse, o kurban keser. Baba çeyiz olarak aldığı hâlde, kızına hediye etmemişse, çeyiz hâlâ babanın malıdır; babanın kurban kesmesi gerekir. 7- Nisâb değerinde Mushaf’ı, hadîs, fıkıh ve diğer ilim kitapları bulunan kişi, bunları okuyorsa, nisâba dâhil etmez. Okumuyorsa veya okumayı bilmiyorsa, dâhil eder. 8- Her yıl için, evdeki 3 kat elbise, ihtiyâç eşyâsıdır. Fazlası, eski de olsa nisâba dâhil edilir. [Üç kat elbise demek, üç ceket, üç pantolon, bir palto, üç gömlek, üç atlet, üç don ve bir kazak demektir. Bundan fazla olanlar kurban nisâbına katılır.] 9- İki veya daha çok evi olanın, kurban kesmesi gerekir. 10- Mîrâs ve mehir malları, nisâb hesâbına katılır. 11- Kadınların incisi, pırlantası ve her çeşit ziynet eşyâsı, kurban nisâbına katılır, fakat zekât nisâbına katılmaz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT