BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İşçinin tazminatı yanmayacak patronun yükü azalacak

İşçinin tazminatı yanmayacak patronun yükü azalacak

Halen çalışmaları süren “Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Taslağı”na göre istifa eden çalışanın tazminatı yanmayacak, aksine devlet garantisi altında olacak. Çalışma hayatında 10 yılı dolduranlar ise istediği zaman tazminatını alabilecekİSTİFA EDEN DE ALABİLECEK > Cenk Esen - ANKARA Hükümet programı ile birlikte yeniden gündeme gelen “kıdem tazminatı” ile ilgili yapılacak düzenlemenin ayrıntıları netleşti. Buna göre konuyla ilgili hazırlanan taslakta, kıdem tazminatı kaldırılmıyor. Tam tersi, istifalar sebebiyle işveren tarafından ödenmeyen kıdem tazminatları devlet garantisi altına alınıyor. Taslağa göre, işçilere çalıştığı her yıl için bir maaş tutarında tazminat ödenmesi gerekiyor. Ancak mevcut durumda birçok işveren, işçinin istifa etmesi halinde, ya da kısa zamanlı çalışmalarında kıdem tazminatı ödemiyor. Bu da, binlerce davanın açılmasına neden oluyor. Konuyla ilgili olarak ekonomi yönetimi tarafından hazırlanan, “Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Taslağı”na göre, kıdem tazminatları için bir fon oluşturuluyor. Fonun gelirleri, işverenden kesilecek yüzde 3’lük gelirden oluşacak. Söz konusu oranın yükseltilmesi veya düşürülmesi konusunda Bakanlar Kurulu yetkili olacak. İşçilere ise ilave yük getirilmeyecek. Oluşturulacak fonda mevcut sistemde olduğu gibi, her yıl için bir aylık kıdem tazminatı ödenmesi öngörülüyor. Kıdem tazminatı tutarı da, çalışılan son yılın ortalama ücreti tutarında olacak. Kıdem tazminatı ödemeleri, emeklilik, malüllük ve ölüm gibi durumlarda hiçbir şart aranmadan ödenecek. 10 yılın üzerinde çalışanlar kıdem tazminatlarını istemeleri halinde fondan tahsil edebilecekler. Örneğin bir işçi, 5 yıl bir iş yerinde, 3 yıl bir başka işyerinde ve 2 yıl da başka işyerinde çalıştı. Ve bu işyerlerinden istifa ederek ayrıldı. Mevcut durumlarda hiçbir yerden kıdem tazminatı alamıyor. Yeni düzenleme ile söz konusu işçiye 10 yıl için kıdem tazminatı ödenecek. Eğer işçi hayatını kaybederse de ödeme mirasçılarına yapılacak. İŞVERENDEN YÜZDE 3 KESİNTİ Yeni düzenleme ile işverenden yüzde 3 kesinti yapılacak. Çalışanların ücretlerinden ise herhangi bir kesinti olmayacak Paralar başka bir amaç için kullanılamayacak Taslakta, kıdem tazminatı fonunda toplanan paraların, bütçeye aktarılmasının önüne geçmek için de bazı hükümlere yer verildi. Buna göre, fonda toplanan paralar hiçbir şekilde amacı dışında kullanılamayacak. Ayrıca, fonun harcamaları ve gelirleri, TBMM adına denetim yapan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından sağlanacak. Fon, mali müşavirler tarafından üçer aylık dönemler halinde incelenerek üçer aylık raporları kamuoyuna açıklayacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) büyük destek verdiği yeni düzenleme işçinin alamadığı kıdem tazminatını devlet güvencesi altına alırken, işveren kesiminin üzerindeki 60 milyar liraya yakın olduğu tahmin edilen kıdem tazminatı yükünü kaldıracak. Soru ve cevaplarla KIDEM TAZMİNATI Fonun yapısı nasıl olacak? > Kıdem Tazminatı Fonu devlet güvencesi altında ve tüzel bir kişiliğe sahip olacak. Fon bütçe kapsamı dışında kalacak ve gelirlerinden hiçbir şekilde kesinti yapılmayacak. > Fon, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenecek. Gelir ve giderleri yeminli mali müşavirlerce denetlenerek denetim sonuçları 3 ayda bir açıklanacak. > Kıdem Tazminatı Fonu Yönetim Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının önerisi üzerine müşterek kararname ile atanacak bir temsilci ile en fazla işvereni temsil eden işveren konfederasyonu tarafından seçilen iki ve en fazla işçiyi temsil eden işçi konfederasyonunca seçilen bir üyeden oluşacak. Üyelerin görev süresi 4 yıl olacak. Kimler fona tabi olacak? > Yeni işe alınanlar işe başladıkları tarihten itibaren kendiliğinden Kıdem Tazminatı Fonuna tabi olacak. > İşverenler bu kanun hükümlerine göre kıdem tazminatına hak kazanan işçi veya hak sahiplerini, hak kazandıkları tarihten itibaren 7 gün içerisinde Fona bildirecek. İşverenin kıdem tazminatına hak kazananları süresi içinde Fona bildirmemesi sonucu Fonun fazladan yapacağı ödemeler ve masraflar işveren tarafından ödenecek. Ödemeler nasıl yapılacak? > Çalışanlar bağlı oldukları kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı bağlanması amacıyla hizmet akitlerini kendileri feshetmeleri, yahut işten çıkarılmaları halinde, kıdem tazminatı almaya hak kazanacak. > Adına en az 10 yıl Fona prim ödenen işçinin isteği halinde kıdem tazminatı alabilecek. > İşçinin ölümü halinde kanuni mirasçıları, kıdem tazminatına hak kazanacak. > Yaşlılık, emeklilik aylığı almakta iken çalışmaya başlayanlara da önce tazminat aldığı tarihten sonra fona prim ödenen süreler için kıdem tazminatı ödenecek. İstifa edilirse hak kaybı olacak mı? > İstifa eden çalışanların tazminatları yanmayacak. Bir kişi birkaç iş yerinde çalışmış olsa dahi tazminatlarının hepsi devlet güvencesinde olacak. Tazminat nasıl belirlenecek? > Kıdem tazminatı, mevcut sistemde olduğu gibi her çalışma yılı için bir aylık ücret tutarında ödenecek. Bir yıldan artan süreler için veya toplam prim ödeme süresi bir yılın altında kalanlar için de aynı oran üzerinden ödeme yapılacak. > Kıdem tazminatına esas alınacak ücret, işçinin son çalıştığı yılda aldığı maaşın ortalaması şeklinde olacak.. Prim ödenen toplam süre bir yılın altında ise, prim yatırılan ayların ortalaması esas alınacak. > Kıdem tazminatı en düşük asgari ücretlinin emeklilik ikramiyesi ile, en yüksek en üst derecedeki devlet memurunun emeklilik ikramiyesiyle aynı olacak. Fondaki para çekilmezse ne olur? Kıdem tazminatına hak kazanıldığı tarihten itibaren 10 yıl içinde Fona başvurarak kıdem tazminatının ödenmesini talep etmeyen işçi veya hak sahibinin hakkı zaman aşımına uğrayacak. Fonda bulunan para için ayrıca faiz ödemesi yapılmayacak. Yeniden çalışmaya başlanırsa ne olur? > Fondan kıdem tazminatı alındıktan sonra hizmet akdi yapılarak işe başlanılması halinde Fon ile ilişki yeniden ve kendiliğinden doğar. Yeniden işe başlanılması halinde daha önce kıdem tazminatı ödenen süreler dikkate alınmaz. Başvuru için hangi belgeler gerekli? > Kıdem tazminatının ödenebilmesi için işçinin bağlı olduğu kurum veya sandık tarafından yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı veya toptan ödemeye hak kazandığını, ölümü halinde ise hak sahiplerinin kanuni mirasçılığını ispatlayan belgeler ile başvurmaları şarttır. Adına en az 10 yıl fona prim ödenen işçi ise kıdem tazminatı isteğini yazılı olarak fona bildirir. > Başvuru ile ilgili belgelerin Fona verilmesinden itibaren 30 gün içinde ödenmeyen kıdem tazminatına kanuni faiz uygulanır. İşverenlerden kesinti yapılacak mı? > Fona işverenler ücretin yüzde 3’ü oranında katkı payı ödeyecek. İşçilerden kesinti yapılmayacak. > İşverenler Kıdem Tazminatı Fonuna ilişkin prim yükümlülükleri sebebiyle işçilerin ücretlerinden herhangi bir indirim veya kesinti yapamayacak. > Kıdem Tazminatı Fonu kapsamına giren işçi ve işyeri kayıtlarının tutulmasından ve bunların Fon yönetimine aktarılması, primlerin toplanması, toplanan primler ile gecikme zammı, faiz ve cezaların Fona ödenmesi, teminat ve hakedişlerin prim borcuna karşılık tutulması, yersiz olarak alınan primlerin iadesi konusunda Sosyal Sigortalar Kurumu görevli, yetkili ve sorumlu olacak. > Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri ile Sosyal Sigortalar Kurumu müfettişleri kanunun uygulanması bakımından teftiş, kontrol ve denetleme yetkisine sahip olacak. İşverenle işçi anlaşmazlığa düşerse > Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar yetkili iş mahkemeleri veya bu davalara bakmakla görevli mahkemelerce yürütülecek. > Kanun hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemeyecek. Aksi yönde sözleşme hükümleri geçersiz olacak.
Reklamı Geç
KAPAT