BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kâsım Halîfe

Kâsım Halîfe

“Bir kimse Resûlullah Efendimizden nasihat istedi, (Kızma, sinirlenme!) buyurdu. Birkaç kere sordu, hepsine de (Kızma, sinirlenme!) buyurdu...”Kâsım Halîfe hazretleri, büyük velî Alâeddîn Ali Semerkandî hazretlerinin halîfesi olup, on beşinci yüzyılda yaşamıştır. Kabri Konya Meram’daki eski Yaka Bağlarının yakınında bulunan câmi yanındadır... Kâsım Halîfe hazretleri vefatından kısa bir zaman önce buyurdu ki: “Herkese karşı yumuşak huylu olun. Çünkü Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimiz buyurdu ki: (Allahü teâlâ refîktir. Yumuşaklığı sever. Sertlik edenlere vermediği şeyleri ve başka hiçbir şeye vermediğini, yumuşak davranana ihsân eder.) Hazreti Âişe’ye buyurdu ki: (Yumuşak davran! Sertlikten ve çirkin şeyden sakın! Yumuşaklık insanı süsler. Çirkinliğini giderir.) Hadis-i şerîflerde buyuruldu ki: (Yumuşak davranmayan, hayır yapmamış olur.) (İçinizde en sevdiğim kimse, huyu en güzel olanınızdır.) (Kendisine yumuşaklık verilen [müslüman] kimseye dünya ve âhıret iyilikleri verilmiştir.) (Hayâ, îmandandır. Îmanı olan Cennettedir. Fuhuş, kötülüktür. Kötüler Cehennemdedir.) (Cehenneme girmesi haram olan ve Cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz! Bu kimse, insanlara kolaylık, yumuşaklık gösteren [bir müslüman]dir.) (Yumuşak olanlar ve kolaylık gösterenler, burnuna yuları takılmış deve gibidir. Yürütmek istenirse, hayvan ona uyar. Taşın üzerine oturtmak istenirse, hayvan oraya oturur.) (Kızdığı zaman istediğini yapabilecek [müslüman] bir kimse, kızmazsa, Allahü teâlâ kıyâmet günü onu herkesin arasından çağırır: Cennette istediğin yere git, der.) “KIZMA, SİNİRLENME!..” (Cennete gidecek olanları haber veriyorum, dinleyiniz! Zayıftırlar, güçleri yetmez. Bir şey yapmak için yemin ederlerse, Allahü teâlâ, bu [müslüman]ların yeminlerini, muhakkak yerine getirir. Cehenneme gidecek olanları bildiriyorum, dinleyiniz! Sertlik gösterirler. Acele ederler. Kendilerini üstün görürler.) (Bir kimse ayakta iken kızarsa, otursun. Oturmakla geçmezse yatsın!) Bir kimse Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Efendimizden nasihat istedi, (Kızma, sinirlenme!) buyurdu. Birkaç kere sordu, hepsine de (Kızma, sinirlenme!) buyurdu...”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT