BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öcalan’ın avukatları AİHM’e fason davalar açtı

Öcalan’ın avukatları AİHM’e fason davalar açtı

Avukatlar, Abdullah Öcalan’la rahat görüşmek için AİHM’e fason dava açıyor. Türkiye’de dava edecek konu bulamayınca da Öcalan’ın yakalanması sürecinde adı geçen Kenya, Yunanistan ve İtalya da AİHM’e dava konusu oldu.> Salih BİLİCİ - İSTANBUL İdamdan kurtularak ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Abdullah Öcalan’ın PKK-KCK’yı Avukatlarına verdiği talimatlarla yönettiği, cezaevinden silahlı saldırı dahil birçok talimat verdiği, avukatların da Öcalan adına hareket ettikleri ve PKK-KCK yapılanmalarına kendilerinin de talimat verdikleri tespit edildi. 1999-2011 arası 346 Avukat görüşmesi yapan Öcalan’ın sadece Mart 201Kasım 2011 arasındaki süreçte 56 defa Avukatları ile görüştüğü ve PKK-KCK’ya talimatlar yağdırdığı tespit edildi. Apo’nun Türkiye’deki yargılaması hakkında açtığı itiraz davalarının büyük bir kısmı uzun süre önce sona erdi. Fakat Apo, AİHM davalarının sürmesi için yeni bir formül buldu. Apo, yakalanması sürecinde bulunduğu Kenya, Yunanistan ve İtalya gibi ülkeleri de AİHM’de dava ederek süreci 2011’e uzattı. İstanbul Özel Yetkili savcılığın yürüttüğü soruşturmada, 2010 Mart’ın dan bu güne mahkeme kararıyla izlenen 56 Avukat görüşmesinde Avukatları ile hiçbir hukuki konuda görüşme yapmadığı ortaya çıktı. ÖCALAN’IN AİHM’DE TÜRKİYE ALEYHİNE AÇTIĞI DAVA Öcalan, 1999’da hakkında verilen ömür boyu hapis cezası sürecini ve mahkeme kararını AİHM’e götürdü. AİHM, Öcalan yargılamasını usul yönünden bozdu ancak kararında Öcalan’ın yeniden yargılanması konusunda ısrarcı olmadı. Bozma kararı yerel mahkeme tarafından reddedilerek Öcalan’ın yeniden yargılanmasına gerek olmadığı karara bağlandı ve AİHM de bu kararı onadı. Bunun üzerine Öcalan’ın Türkiye’deki yargılanması ile ilgili davalar son buldu. Türkiye’de yargılanması hakkındaki davalar AİHM nezdinde sona erince, Öcalan’ın avukatları ile görüşme gerekçesi de ortadan kalkmış oldu. Ancak Öcalan bu sefer, Avukatları ile görüşmelerini devam ettirmek ve Örgüt üzerindeki yönetici konumunu sürdürebilmek için daha önceden dava açmadığı Kenya, Yunanistan ve İtalya aleyhine davalar açtı. Bu davalara gerekçe olarak; kendisine Kenya, Yunanistan ve İtalya’da siyasi sığınma hakkı verilmesi gerekirken, bu hakkının çiğnenerek Türkiye’ye teslim edilmesi gösterildi. Yunanistan aleyhine açılan davanın gerekçesi, Yunan Hükümetinin oturum izni vermemesi ve hukuka aykırı olarak kendisini sınır dışı etmesi. AİHM’de açılan bu davalardan Öcalan ve PKK’lı yöneticilerin bir diğer beklentisi de Öcalan ve PKK’nın Uluslararası kamuoyunun gündem konusu olmaya devam etmesini sağlaması. Halihazırda AİHM’de Öcalan’ın Yunanistan aleyhine açtığı dava sonuçlanmamış durumda. ÖLDÜRTTÜĞÜ İNSANLARIN AİLESİNDEN TAZMİNAT İSTİYOR Öcalan, Kenya, Yunanistan ve İtalya’nın aleyhine açtığı davaların yanı sıra, yine son dönemde, Türkiye aleyhine TAZMİNAT talep edilen 3 dava açtı. 1. Dava: Cezaevinde kötü muamele gördüğü iddiası 2. Dava: Cezaevinde kendisine tecrit uygulandığı iddiası 3. Dava: Cezaevinde kendisine ayrımcılık yapıldığı iddiası Öcalan’ın Türkiye aleyhine açtığı bu 3 dava aslında, cezaevinde hayat şartlarını ilgilendiren konular olmasına ve aslında tek davanın konusu olmasına rağmen ayrı ayrı 3 dava olarak açıldı. Burada amaç Öcalan’ın dava süreçlerini uzatarak, Avukat görüşmelerinin devamlılığı sağlamak ve Uluslararası kamuoyunun gündeminde kalabilmek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT