BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Jandarma kime bağlı

Jandarma kime bağlı

Kağıt üzerinde Jandarma Genel komutanlığı da Emniyet Genel Müdürlüğü gibi İçişleri Bakanlığı’na bağlı.Kağıt üzerinde Jandarma Genel komutanlığı da Emniyet Genel Müdürlüğü gibi İçişleri Bakanlığı’na bağlı. Ama bu bağlılığı düzenleyen kanunu açıp okuduğunuz zaman valilerin alay komutanları, bakanlığın merkezde genel komutanlıkla ilgili tasarruf hakkı bulunmadığı anlaşılıyor. Daha düne kadar bazı bölgelerin jandarmadan alınıp polise devri konusu bile genel komutanlığın onayına muhtaçtı. Filan bölge şehrin içinde kalmış, polise devri kararlaştırılmış..Jandarma devretmiyor. Ben komutanıma sorarım o da olur derse devrederim diyordu. Ufak bir düzenleme ile bu problem aşıldı.. Bu konuda neden radikal karar alınamıyor. Engel ne? Neden bu kurum herşeyi ile İçişleri Bakanlığı’na bağlanıp Genelkurmay’la ilişkisi kesilmiyor. Hem Jandarma Genel Komutanı’nın orgeneral olması da şart değil.. Korgeneral olur.. Aşağıya doğru rütbeler biraz küçültülür işin şan şeref kısmı da halledilmiş olur. Terfiler YAŞ’tan bağımsız olarak kendi içinde olur. Eğitimi kendi içinde olur. Polisle birlikte bölgeleri ayrı olsa da biribirini denetleyen, birbiri ile yarışan, birbiri ile paylaşan iki ayrı kurum olur. Şimdi kurumun komutanı kuvvet komutanlarına muadil sayılıyor. Bir de çok düşkünü olduğunuz teamüller hesaba katılınca MGK üyesi bir komutanın kendini Emniyet Genel Müdürü ile aynı safta görme imkanı yoktur. İster istemez bir ayrıcalık vehmedecektir. Tayini yapan Genelkurmay. Terfiler orada. Sicil orada. Emir komuta bakanlıkta..Yahut valiliklerde.. Olacak iş mi? ..... Bizde kurumları birbirine denetletecek bir yapı yoktur. Mesela Amerikalılarda poliste bir suistimal olduğu zaman ondan daha geniş imkanlara sahip FBI devreye giriyor. Bu yapının bizdeki karşılığı ne? Suistimal endişeniz varsa savcılığa gidersiniz. Savcı hangi kanaldan o olayı soruşturup açığa çıkaracak..Başkasının emir komutasındaki insanlar marifetiyle.. Bakanlık müfettişler marifetiyle..Müfettişin elinde hangi teknik imkan var da neyi nasıl soruşturacak. Aynı şey jandarma için de geçerli.. Bir komutan kurumundaki suistimalle ilgili şu konuyu araştırın, dediği zaman araştırma yapanların elindeki imkan ne..Gittim, şuna sordum, şunun ifadesini aldım, şu kanaate vardım.. Sonuç: Ya konu küllensin, denilir.. Ya da yine usulen şunu atın önlerine.. Eskiden mevzuatta yeri olmasa da jandarma ile polisi biribirini denetleyen, biribirinin açığını arayan kurumlar olarak görür, bu iyi birşey diye düşünürdüm. Sonra bunun çok istisnai hallerde geçerli olduğunu farkettim. Bu yapıyı (jandarma-polis) tek elde toplayıp denetim için başka bir birim kurmak lazım. Polis polisle, jandarma jandarma ile soruşturulmaz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT