BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Habîb-i Acemî “kuddise sirruh” -1-

Habîb-i Acemî “kuddise sirruh” -1-

Bu zât buyurmuştu ki, bir gün talebesine, (Evliyanın sohbeti lazımdır her mü’mine. Susuzluktan kurumuş, ölü olan topraklar, “Yağmur suları” ile, nasıl ki canlanırlar.Ölü kalpler Bu zât buyurmuştu ki, bir gün talebesine, (Evliyanın sohbeti lazımdır her mü’mine. Susuzluktan kurumuş, ölü olan topraklar, “Yağmur suları” ile, nasıl ki canlanırlar. Bilgisizlik yüzünden, ölü kalpler de böyle, Hayata kavuşurlar, “Evliya sohbeti”yle. Lâkin âhir zamanda gelen bâzı mü’minler, Sohbet ehli birini, bulamayabilirler.) Bu sözleri dinliyen, bâzı talebeleri, Dediler ki; (Efendim, olmazsa böyle biri. O zamanki mü’minler, kalpleri ölse şayet, Ne ile diriltirler, olmayınca bu sohbet?) Buyurdu; (Sohbet ehli, bir velî bulunmazsa, Onların kitabını okumalı bilhassa. Günde “Sekiz sahife” okumazlarsa eğer, Zamanın zulmetinden, kalpleri ölür, gider.) İnsan kitap okumaz ve gitmezse sohbete, O kimse yavaş yavaş, yaklaşır felâkete. Bu hâlin, insanlarda birinci alâmeti, Girer onun kalbine, para pul muhabbeti. İkinci nişanı da şudur ki o Müslüman, Başlar lezzet almağa, her günah ve haramdan. Üçüncü alâmeti, o kimse yavaş yavaş, Edinir kendisine, kötü, fâsık arkadaş. Eskiden çok sevdiği mü’min kardeşlerinin, Sevgileri, kalbinden silinir o kimsenin. Kimde bu alâmetler başlarsa belirmeğe, Baksın o, kendisine çeki düzen vermeğe.) Bir gün de buyurdu ki; (Kardeşlerim, çok gece, Düşünür, uykum kaçar, sabahlarım öylece. Derim ki; “Bu insanlar, niçin inanmıyorlar, Halbuki âhirette, Cehennem var, azab var.” Şimdi günah içinde yaşasalar da, fakat, Yarın karşılarına çıkacak bu hakikat. Niçin göremiyorlar onlar bu hakikati? Halbuki âhirette, Cehennem var, bu kat’i. İmanları olsaydı keşke her kişinin de, Yarın yanmasalardı, Cehennem ateşinde. Sonra yalvarırım ki, Rabbime ağlıyarak, “Yâ Rabbî azabına kılma bizi müstahak. İman ve hidayet ver, sen bütün insanlara, Yarın atılmasınlar, şiddetli azablara.” Dünya ve âhirette, saâdete kavuşmak, Allah’ın Habibine uymakla olur ancak. Çünki Odur kulların en üstün ve iyisi, Ve Odur âhiret ve dünyanın efendisi. Onun izinde giden, bulur rahat ve huzur, Ona uyan, muhakkak saâdete kavuşur.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT