BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Başkalarının yaptığı sahtekârlığın bedeli bana ödetiliyor

Başkalarının yaptığı sahtekârlığın bedeli bana ödetiliyor

15 adet reçete bedeli olan 64.632,28 TL’nin 10 katı olan 646.323,80 TL ceza geldi. Bu fahiş ve hak etmediğim bir cezayla ticari hayatımın mahvedilmesi insafa sığar mı?ayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın dikkatine; Daha evvel Dörtyol Eczanesi olarak faaliyet gösterdiğim dönemde, usulsüzlük tespit edildiği gerekçesiyle, 05.08.2010 tarih ve 10.763.875 sayılı yazı ile sözleşmem feshedildi ve fahiş bir ceza kesildi. Sahte olduğu iddia edilen 15 adet reçete bedeli karşılığı olan 64.632,38 TL’nin 10 katı olan 646.323,80 TL’nin tahsili cihetine gidileceği söylendi. Bu olay hakkaniyet ölçüleri içinde incelendiğinde, eczanenin hiçbir kusurunun bulunmadığı, eczanenin de söz konusu kişiler tarafından aldatıldığı anlaşılacaktır. Danıştay 10. Dairesi’nin kararında, “Anayasa ve Ceza Hukukunda suçların ve cezaların şahsiliği kuralının yer aldığı, bu kural uyarınca hiç kimsenin üçüncü kişinin suç teşkil eden bir iş veya fiilinden dolayı cezalandırılamayacağı” belirtiliyor. Bu durumda, eczacı ya da çalışanının bilgisi dışında, bir başka ifadeyle üçüncü kişiler tarafından sahte olarak tanzim edilen reçete, kupür veya raporun eczacı tarafından kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde, eczacının cezalandırılması adaletle bağdaşır mı? Eczacı veya çalışanının kasıt veya kusuru tespit edilmediği sürece, üçüncü kişilerce yapılan sahtekârlık, nasıl olur da eczacıya yüklenir? 15 adet reçete bedeli olan 64.632,28 TL’nin 10 katı olan 646.323,80 TL’lik cezai şart hayatın gerçekleri ile bağdaşır mı? Bu fahiş ve hak etmediğim bir cezayla ticari hayatımın mahvedilmesi insafa sığar mı? Sayın Bakanım, buralarda iş yapmanın kolay olmadığını bildiğinizi sanıyorum. Hele resmî işlerde, uyuşmazlıklarda vatandaşı peşinen haksız gören bir anlayışın bulunduğunu üzülerek belirtmek istiyorum. Ne hikmetse, bürokratların, müfettişlerin buradaki vatandaş için olumlu bir bakış açıları bulunmuyor. Bizi potansiyel sahtekâr veya suç işlemeye meyyal olarak görüyor ve raporlarını, kararlarını bu sebeple adil bir şekilde vermiyorlar. Benim mağduriyetime yol açan olayda da aynı bakış açısı etkili olmuş, bariz bir hataya ve haksızlığa sebep olunmuştur. Sizin hakkaniyete, adalete bağlı olduğunuzu biliyor, vatandaşın ahına yol açacak bir icraata razı olmayacağınıza inanıyorum. Lütfen bu konunun adil ve objektif şekilde bir daha incelenmesini sağlayın, bu hataya ve haksızlığa mahal vermeyin... Mehmet Nizamettin İskenderoğlu (Eczacı)-DİYARBAKIR SGK İcra Memurlarına yapılan haksızlık düzeltilmelidir 13.08.2010 tarih ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu İcra Memurları Yönetmeliği’nde; çalışma usul ve esasları, nitelikleri, seçilmeleri, atama usulleri, görevleri ve sorumlulukları belirlenmiştir. Ancak, özlük konusunda, unvansız memurlarla aynı haklara sahip ve herhangi bir iyileştirme olmadığı gibi; 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, SGK İcra Memurlarının ek ödemeleri 130 puandan 85 puana düşürülmüş, yılda iki asgari ücret ikramiyesi kaldırılmıştır. Aylık ek ödeme kaybı 275,53 TL ve aylık ortalama ikramiye kaybı 120,00 TL olup, toplamda 395,53 TL kayıp bulunmaktadır(İstanbul dışındaki illerde çalışan İcra Memurlarının kaybı). Ayrıca, İstanbul’da çalışan İcra Memurları, bu rakamlara ilaveten 30 puan=183,69 TL ilave ek ödeme almakta iken bu kaldırılmış ve yukarıdaki rakamlara eklediğimizde bu ildeki İcra Memurlarının kaybı 579,22 TL olmuştur. Bu rakamlara mesai ve performans ödemeleri dahil değildir, çünkü bunlar da kaldırıldı. Mevcut çalışanların da bu anlamda maaşları dondurularak, uzun yıllar zam alamayacaklar. İcra Memurlarında yetki çok, özlük hakkı yok. Emsallerimiz adliyede İcra Müdürü, Gelir İdaresi Başkanlığı’nda da Gelir Uzmanı olmuştur. Kadro derecemiz 5’in altına düşmüyor. Talebimiz, 2200 ek göstergeli İcra Uzmanlığı olup, verilmesi halinde, maaşımızda 350 ila 500 TL arası bir artış sağlanmış olur. Ortalamasını aldığımızda 425 TL‘ye tekabül eder. 900 civarında İcra Memuru bulunmakta, bunların bütçeye getireceği maliyet 382,500 TL olur. Tahsil edilmesi ile görevlendirildiğimiz prim alacağının yaklaşık 28 milyar TL olduğu dikkate alındığında, böyle bir iyileştirme bu görevi yapan arkadaşların moral ve motivasyonunu olumlu yönde etkileyecek, tahsilat oranını artırır, İcra Memurluğundan ayrılmanın önü kesilerek tecrübeli ve birikimli arkadaşların kurum bünyesinde kalmalarını sağlar. SGK İcra Memurları PTT Genel Müdürlüğü’nden açıklama Gönderilerin posta kutuları yerine gelişigüzel yerlere bırakıldığı, bu sebeple gönderilerin bir kısmının kaybolduğu hususunda Türkiye Gazetesi’nde 13.09.2011 tarihinde Serbest Kürsü’de yayınlanan “Lütfen bu aksamalara el atın” başlıklı, Sezai Hancı’ya ait şikayet yazısı ile gerekli araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırma neticesinde, Bahçelievler Posta Dağıtım Merkezimizce konunun titizlikle incelendiği, ilgili ikametgâh adresinde yapılan incelemede, adrese gelen postalarda bir düzensizlik tespit edilemediği anlaşılmıştır. Yakınma konusu dağıtım aksaklığı, bir önceki dağıtıcının verimsiz çalışmasından kaynaklanmış, ilgili adrese bakan yeni cihet dağıtıcısı tarafından konu kontrol altına alınmış, bir aksama olmamıştır. Konu hakkında Sezai Hancı ile birkaç defa ikametgah adresinde görüşülmek istenmiş ancak bulunamamıştır. Söz konusu adrese gelen bütün gönderilerin kontrol edilerek, adrese sevk edilmekte olduğu, gerekli tedbirlerin alındığı, konu hakkında başdağıtıcı ile dağıtım yapan dağıtıcının uyarıldığı anlaşılmıştır. Belgin Uzun (İşletme Müdürü V.), Malik İpek (Başmüdür Yard.) Adres: İhlas Medya Plaza 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna/ İSTANBUL Tel: (0212) 454 38 22 Faks: (0212) 454 31 00
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT