BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Selâhaddîn Uşâkî

Selâhaddîn Uşâkî

Buyurdu ki: “Tevekkülün esâsı, insanlardan bir şey beklememek, sebeblere güvenmemek, her şeyi, yalnız Allahü teâlâdan beklemektir...”Selâhaddîn Uşâkî hazretleri, Anadolu’da yetişen büyük velîlerdendir. 1705 (H.1117) senesinde Rumeli’deki Kesriye kasabasında doğdu. İlk tahsilinden sonra İstanbul’a gelerek tahsiline devâm etti. Daha sonra devlet işlerinde çalıştı. Saray mektupçuluğu vazifesi ile çeşitli şehirlere gitti. Vazife icabı Edirne’ye gittiğinde, ismini çok işittiği Cemâleddîn Uşâkî’yi ziyâret etti. Selâhaddîn Uşâkî, aradığı mânevî sırların Cemâleddîn Uşâkî’de bulunduğunu görerek, ona talebe oldu. Sonra hocası, kızını Selâhaddîn Uşâkî’ye verdi ve kendi yerine halife tayin etti. Selâhaddîn Uşâkî 1783 (H.1197) senesinde vefât etti. Vefatından kısa bir zaman önce buyurdu ki: Tevekkül etmek, çalışmamak demek değildir. Çünkü Ebû Bekr “radıyallahü anh”, her işinde tevekkül sâhibi idi. Halîfe seçildiği zamân, çarşıda kumaş satıyordu. (Yâ Halîfe! Devlet idâre ederken, ticâret yapmak olur mu?) dediklerinde, (Çoluk çocuğuma bakmazsam, millete nasıl bakarım?) buyurdu. Bunun üzerine, halîfeye Beyt-ül-mâldan aylık vermeyi uygun buldular. Bundan sonra, her sâat, millet işleri ile uğraştı. Kendisi tevekkül edenlerin en yükseği iken, ticâret ederdi. Fakat, para kazanmayı düşünmezdi. Kazancını sermâyesinden, çalışmasından bilmez, Hak teâlâdan bilirdi. Malını, din kardeşlerinin malından dahâ çok sevmezdi. Tevekkül etmek için zühd lâzımdır. Zâhid olmak için ise, tevekkül lâzım değildir... Tasavvuf adamlarının çarşıda, pazarda, halk arasında dolaşmaları, tevekkülün az olduğuna alâmettir. Evlerinde oturmaları, Allahü teâlâdan beklemeleri lâzımdır. Meşhûr yerde, tekkede oturmaları da, çarşıda oturmak gibidir ki, kalblerinin râhat etmesinin, şöhretlerinden ileri geldiği tehlikesi vardır. Fakat, şöhret hâtırlarına gelmezse, çalışan insan gibi, tevekkül etmiş olurlar. Hülâsa, tevekkülün esâsı, insanlardan bir şey beklememek, sebeblere güvenmemek, her şeyi, yalnız Allahü teâlâdan beklemektir. ÜMİDİ KALMAYINCA!.. Ahmed ibni Hanbel “rahmetullahi teâlâ aleyh”, bir işçi tutmuştu. Talebesine, (İşçiye, gündeliğinden fazla bir şey ver) dedi. İşçi, almadı. İşçi gidince, talebesine, (Arkasından gidip, o şeyi ver! Şimdi alır) dedi. Talebe, sebebini sorunca; (O zamân, bir şey vereceğimizi kalbi umuyordu. Onun için almadı. Şimdi, giderken hiç ümîdi kalmadığı için, alması, tevekkülüne zarar vermez) dedi...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT