BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Güzel ahlâkın önemi -1-

Güzel ahlâkın önemi -1-

“Sıcak su buzu erittiği gibi, iyi huylu olmak da, günâhları eritir, yok eder. Sirke balı bozup yenilmez hâle soktuğu gibi, kötü huylu olmak da, ibâdetleri bozup yok eder.”Sevgili Peygamberimiz, güzel ahlâkla alâkalı olarak çeşitli hadîs-i şerîflerinde buyurmuşlardır ki: “Söz veriyorum ki, münâkaşa etmeyen, haklı olsa da, dili ile kimseyi incitmeyen, şaka ile veya yanındakileri güldürmek için, yalan söylemeyen, iyi huylu olan Müslümân Cennete girecektir.” [Tirmizî] “Şu üç şey bulunan kimsenin îmânı kâmildir: Herkesle iyi geçinen güzel ahlâk, kendini harâmlardan alıkoyan vera’, cehlini örten hilm (yumuşaklık)” [Nesâî] “Dünyâda veya âhirette özür dilemek zorunda kalacağın söz ve hareketten uzak durmaya çalış.” [Hâkim] “Ben, şu altı şeyi yapan kimsenin, Cennete girmesine kefîlim: Konuşunca doğru söyleyen, verdiği sözü yerine getiren, emânete riâyet eden, nâmûsunu koruyan, gözlerini harâmdan sakınan, ellerini kötülükten çeken.” [İmâm Ahmed] “Bir Müslümân güzel ahlâkı sayesinde, gündüzleri oruç tutan, geceleri ibâdet eden kimselerin derecesine kavuşur.” [İmâm Ahmed] “DİKKAT EDİNİZ!..” “Cehenneme girmesi harâm olan ve Cehennemin de onu yakması harâm olan kimseyi bildiriyorum: Dikkat ediniz! Bu kimse insanlara kolaylık, yumuşaklık gösterendir.” [İmâm Ahmed] “Bir kimse tevbe ederse, tevbesini Allahü teâlâ kabûl eder. Kötü ahlâklı kimsenin tevbesi makbûl olmaz. Zîrâ bir günâhtan tevbe ederse kötü ahlâkı sebebiyle, daha büyük günâh işler.” [Taberânî] “İnsan, güzel huyu ile, Cennetin en üstün derecelerine kavuşur. [Ama nâfile] ibâdetlerle bu derecelere kavuşamaz. Kötü huy, insanı Cehennemin en aşağısına sürükler.” [Taberânî] “Allahü teâlâ [hadîs-i kudsîde] buyuruyor ki: “Size gönderdiğim İslâm dîninden râzıyım, [bu dîni kabûl edip, bu dînin emir ve yasaklarına riâyet edenlerden râzî olur, onları severim.] Bu dînin tamâm olması, ancak cömertlikle ve iyi huylu olmakla olur. Dîninizin tamâm olduğunu her gün, bu ikisi ile belli ediniz!) [Taberânî] “Sıcak su buzu erittiği gibi, iyi huylu olmak da, günâhları eritir, yok eder. Sirke balı bozup yenilmez hâle soktuğu gibi, kötü huylu olmak da, ibâdetleri bozup yok eder.” [Taberânî] “Hak teâlâ, yumuşak huyluya yardım eder, sert ve öfkeliye yardım etmez.” [Taberânî] “Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” [Beyhekî] “Güzel ahlâk, senden kesilen akrabânı ziyâret etmek, sana vermeyene vermek, sana zulmedeni affetmektir.” [Beyhekî] “Dîn, güzel ahlâktır.” [Deylemî] “Yavaş, yumuşak davranmak, Allahü teâlânın kuluna verdiği büyük bir ihsândır. Aceleci olmak, şeytânın yoludur. Allahü teâlânın sevdiği şey, yumuşak ve ağırbaşlı olmaktır.” [Ebû Ya’lâ] “Allahü teâlâ indinde kötü ahlâktan daha büyük günâh yoktur. Çünkü, kötü ahlâklı bir günâhtan tevbe edip kurtulursa, bir başka günâha düşer. Hiçbir vakit günâhtan kurtulamaz.) [İsfehânî] “Kızınca, öfkesini yenerek yumuşak davrananı Allahü teâlâ sever.” [İsfehânî] GÜZEL SÖZLER... Ahlâk hakkında bazı İslam âlimlerinin bir kısım güzel sözleri: “Kötü ahlâklı, parçalanmış testiye benzer. Ne yamanır, ne de eskisi gibi çamur olur.” “Her binânın bir temeli vardır. İslâm’ın temeli de güzel ahlâktır.” “Yükselen bütün insanlar, ancak güzel ahlâkları sâyesinde yükselmişlerdir.” “Güzel ahlâk güler yüzlülük, cömertlik ve kimseyi üzmemek demektir.” “Güzel ahlâk, eziyet vermemek ve meşakkatlere katlanmaktır.” “Güzel ahlâk, genişlikte ve darlıkta insanları râzı etmeye çalışmak demektir.” “Güzel ahlâkın en azı, meşakkatlere göğüs germek, yaptığı iyiliklerden karşılık beklememek, bütün insanlara karşı şefkatli olmaktır.” “Güzel ahlâk, harâmlardan kaçıp helâli aramak, diğer insanlarla olduğu gibi âile efrâdıyla da iyi geçinip onların maîşetlerini te’mîn etmektir.” “Güzel ahlâk, Yaratanı düşünerek, yaratılanları hoş görmek, onların eziyetlerine sabretmektir.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT