BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Başkanlık sistemi tartışmaları bizi güçlendirir

Başkanlık sistemi tartışmaları bizi güçlendirir

Türkiye’nin yakın tarihinde ne kadar problemli alan varsa hepsinin temelinde kuvvetler ayrılığının net olmaması yatmaktadır. Başkanlık sisteminin ise en büyük avantajı kuvvetler ayrılığının temel paradigmalarını net olarak belirlemesinden kaynaklanmaktadır.Türkiye’nin yakın tarihinde ne kadar problemli alan varsa hepsinin temelinde kuvvetler ayrılığının net olmaması yatmaktadır. Başkanlık sisteminin ise en büyük avantajı kuvvetler ayrılığının temel paradigmalarını net olarak belirlemesinden kaynaklanmaktadır. Türkiye toplumunun başkanlık sistemini tartışma ortamına girmesi her açıdan olumlu olmuştur. Birinci neden her platformda yapılan tartışmalar hayatımızı belirleyen politik meselelere daha fazla dahil ve müdahil olmamızı sağlıyor. Bu da demokratik sistemlerin en önemli araçlarından biridir. İkincisi dünyanın birçok gelişmiş demokrasilerinde yer bulan bu sistemin Türkiye için de alternatif bir sistem olabileceği düşüncesinin toplum tarafından daha çok özümsenmesine yol açıyor ki bu da; güçlü bir Türkiye’nin kapılarını daha fazla aralayan bir duruma işaret ediyor. AB Bakanı ve Başmüzakerecimiz Egemen Bağış’ın da geçtiğimiz gün YÖK Başkanı’nı kabul ettiği sırada yaptığı çok isabetli önerisinde “Bu konuda şiddete başvurmadan medeni bir şekilde tartışmaların yapılabileceğinin gösterilmesi için YÖK’ün ve YÖK’e bağlı üniversitelerimizin çok önemli görevler üstlenebileceğine olan inancımı bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Son birkaç gündür medyanın sıkça gündeme aldığı başkanlık sistemi tartışmalarında da üniversitelerimizin katkılarını duymak isterim” açıklaması da akademik dünyanın hareketlenmesine yol açabilecek bir düşüncedir. Başkanlık sistemini desteklerken, temel olarak dar bölge seçim sistemi ile demokrasinin her kesim tarafından içselleştirileceğini, istikrarın güvence altına alacağını düşünüyorum. Hatta iddiamı güçlendirerek anayasa değişikliği tartışmaları esnasında meclisin bu çerçevede bir modeli tercih edeceği kanısındayım. Neden bu şekilde düşünüyorum? Dar bölge seçim sistemi ile güçlendirilmiş bir başkanlık modeli dünyada en çok Türkiye siyasetine uygundur. Üstelik dünya genelinde parlamenter rejim önemli ölçüde misyonunu tamamlamıştır. Demokratikleşmenin ve sivilleşmenin yararlarını gören halkımız seçimlerde milletvekili adaylarına daha yakın olmayı talep etmektedir. İsimlerini bile bilmedikleri milletvekillerinden ziyade daha dar bölgeye hitap eden vekiller talep etmektedirler. Bu da seçim sistemimizin dar bölgeye indirgenmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT