BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Borcunu ödeyene kadar HAPİS!

Borcunu ödeyene kadar HAPİS!

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, nafaka davalarında uygulanan 'tazyik hapsi' ile çekte güvenin tekrar sağlanabileceğini belirterek, "Devlet, borcunu ödeyene kadar senin hürriyetini bağlarım diyebilir" dedi.ÇEK DOSYASI -3- Hazırlayan Cenk ESEN Esnafın çek almaktan korkar hale geldiği piyasada, çözüm önerileri de yine iş dünyası temsilcilerinden geldi. Çekte hapis cezasının kaldırılmasıyla ‘ekonomik suça ekonomik ceza’ amacına ulaşılamadığını belirten Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, karşılıksız çekte ‘tazyik hapsi’ uygulanabileceğini söyledi. Karşılıksız çeke ilişkin şikayetlerinin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Özdebir, “Çek eğer vadeli olarak kullanılabilecekse piyasadaki güveni sağlamak lazım. Literatürde tazyik hapsi var. Ağırlıklı olarak nafaka davalarında kullanılıyor. ‘Borcunu ödeyene kadar hürriyetini bağlarım’ denebilir. Borç ödenince de kişi serbest bırakılabilir. Hürriyeti bağlama için de belirli limitler getirilebilir” dedi. Özdebir, tazyik hapsinin kişinin adli siciline işlenmeyeceğini de ifade etti. Çek yasasındaki değişikliğin ardından piyasada büyük boşluk oluştuğunu aktaran Özdebir, “Zor oyunu bozuyor. Yıllardır çalıştığımız insanlar yaptırım gücünün olmamasını fırsat bilip bir firmasını boşaltıp diğer firma ile karşılıksız çek kesip ‘ödemiyorum ne halin varsa gör’ deyince piyasada zincirleme bir reaksiyon oluşuyor. Temiz çalışan firmalarda bile sorun çıkıyor. Çek önceden piyasanın birbirine açtığı bir kredi mekanizması olarak işliyor ve firmaları rahatlatıyordu. Çekte yaptırımın ortadan kalkmasıyla piyasada ödeme problemi oluşmaya başladı” diye konuştu. Özdebir, bankaların likidite sıkıntısı içinde olan firmaların üzerine gitmemesi gerektiğini, vergi borçlarında da yeniden bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Çek yerine bono kullanalım Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yücelen, çek keşide edenin ticari geçmişinin görülmesinin tek başına bir çözüm olmayacağını belirterek, çek yerine başka kambiyo senetlerinin kullanılabileceğini söyledi. Yücelen, “Mesela, bono için getirilecek yeni düzenleme ile bir takip sistemi oluşturulması bono kullanımını yaygınlaştırarak ve piyasada kullanılan enstrüman sayısını artırarak, sağlayacağı derinlik ile ekonomimizin büyümesine katkıda bulunabilir. Ödenmeyen bonolar ile ilgili hazırlanacak olan takip mevzuatı bononun yaygınlaşmasının da ölçüsünü belirleyecektir. Aceleye getirmeden, konunun uzmanları ve STK’lar ile hazırlanacak olan mevzuat konunun çözümüne katkıda bulunacaktır” dedi. Karşılıksız çeki yumuşak iniş tetikledi Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Ekonomi Direktörü Erdal Tanas Karagöl, hapis cezasının kaldırılmasının yanı sıra ekonomik büyümedeki yavaşlamanın da karşılıksız çek sayasını artırdığını söyledi. Çekin itibarının azalması ile piyasada çeke olan güvenin de azaldığını ifade eden Karagöl, “2011’deki yüzde 8.5’lik büyümenin yol açtığı cari açığın azaltılması için ekonomide tedbirlerin alınması zorunlu bir hal almıştı. Bu amaçla da 2012-2014 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlandı. Bu kapsamda alınan tedbirler ile ekonomik büyüme, 2012 yılı için ekonomik büyümede yumuşak iniş için yüzde 4 ve 2013-2015 yılarını kapsayan OVP’de ise yüzde 3.2 hedeflendi. Bunun sonucu olarak, kredi artış hızının yavaşlaması ve dolayısıyla iç talebin kısılması sonucunda 2012 yılı ikinci altı aylık dönemde özel sektörde yüzde 3.5 ve kamu sektöründe yüzde 1.5 oranında küçülme meydana geldi. Alınan bu tedbirler ile, 2012 yılının ilk altı aylık döneminde ekonomi ancak yüzde 3.1 oranında büyüdü. Bir anlamda alınan tedbirlerin ve yumuşak inişin karşılıksız çeklerin sayısının artmasına katkı yaptığını düşünebiliriz” dedi. Bu nedenle daha yüksek büyüme oranlarına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Karagöl, “Özellikle 2012 yılında ihracata dayalı gerçekleşen ekonomik büyümenin sürdürebilirliği açısından bu üretim kapasitesinin engellenmemesi ve yatırımcıların gelecek ile ilgili olumlu beklentilerin kırılmaması gerekir” diye konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT