BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Risk altındaki her kadına koruma!

Risk altındaki her kadına koruma!

Şiddete uğrayan veya şiddet görme riski bulunan kadınlar çocukları ile konukevlerine alınacak. Kadınların konukevlerine başvurusunda şart ya da delil aranmayacak. "Şiddet görüyorum" sözü yetecek.Kadın Konukevlerinin Açılması Hakkındaki Yönetmeliğe göre, konukevi çalışanları, kadını korumak gerekçesiyle temel hak ve özgürlüklerine yönelik herhangi bir sınırlandırma getiremeyecek ve kadın adına karar alamayacak. Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, belediyelere, il özel idarelerine ve sivil toplum kuruluşlarına ait kadın konukevlerinin açılışı, işleyişi, hizmetin çeşit ve niteliği, denetimi, kurumlar arası işbirliğiyle çalışanların görev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirliyor. Yapılacak işlemlerde kadının beyanı esas olacak ve delil göstermek zorunda bırakılamayacak. Kanuni hükümler saklı kalmak kaydıyla konukevinin adresi, telefon numarası, kadınların, çocukların ve konukevi çalışanlarının kişisel bilgileri gizli tutulacak. Konukevi, en az yirmi, en fazla kırk kişi kapasiteli olarak kurulacak. Her kadın için çocuklarıyla kalabileceği bir oda bulunacak ve bir oda, en fazla iki kadın tarafından paylaşılabilecek. Bebekli kadınlar için tek kişilik odalar bulunmasına ve odalarda kadınlar için ranza sisteminin kullanılmamasına özen gösterilecek. Çocuklar için kreş, eğitim ve rehabilitasyon, oyun ve etkinlik odalarıyla çalışma odaları bulunacak. Konukevi resmiyetten uzak, yuva sıcaklığı sağlayacak şekilde, kadınların ve çocukların rahat etmelerini sağlamak üzere ihtiyaçları gözetilerek döşenecek. Konukevi binalarının engelliler için erişilebilir olması sağlanacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT