BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Başbakanlık diretiyor

Başbakanlık diretiyor

Memurların meslekten çıkarılmalarını öngören Kanun Hükmünde Kararname’nin Anayasa’ya uygun olduğu açıklandıBaşbakanlık, irticai ve bölücü faaliyetlere karışan kamu görevlilerinin işine son verilmesini kolaylaştıran kanun hükmünde kararnamenin (KHK), Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Anayasa’ya aykırı bulunduğu yönünde çıkan haberler üzerine, yazılı bir savunma yaptı. Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, önceki yıllarda hazırlanan KHK’lere dikkat çekilerek, Anayasa Mahkemesi’nin bunların itirazına ilişkin başvuruları reddetmesiyle ilgili örnekler verdi. Açıklamada, son kararnamenin Anayasa ve 4588 sayılı Yetki Kanunu uyarınca Anayasa Mahkemesi’nin kararları ve geçmiş dönem KHK uygulamalarının dikkate alınarak hazırlandığı belirtilerek, “KHK tasarısının, Anayasa’ya aykırılığından söz edilmemesi gerekir” denildi. Açıklamada, 1984. 1989, 1991 ve 1993 yıllarında çıkarılan dört ayrı kararnameyle personel kanunlarının memuriyet veya meslekten çıkarma, ya da ilişik kesme gibi kamu görevlerini sona erdiren disiplin hükümlerinde çeşitli düzenlemeler yapıldığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi: “Anayasa Mahkemesi’nin 1987 yılında Hakim ve Savcıların Özlük Haklarında KHK ile düzenleme yapılamayacağını öngören bir iptal başvurusunu, mahkemelerin bağımsızlığı ile hakimlik ve savcılık teminatı açısından getirilen esaslarla, hakim ve savcılara tanınan hakların neler olduğu anayasanın 138, 139 ve 140. maddelerinde duraksamaya yer bırakmayacak bir açıklıkla belirtilmiştir. Bunların, Anayasa’nın ikinci kısmının birinci, ikinci ve dördüncü bölümlerinde yer alan ve KHK’lerle düzenlenemeyeceği, Anayasa’nın 91. maddesinde açıklanan haklarla hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır gerekçesiyle reddetmiş olduğunu belirtmekte yarar vardır.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT