BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Toprak anayı koruma

Toprak anayı koruma

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, kısacası artık bütün Türk milletinin yakından tanıdığı ve gönülden bağlandığı TEMA’nın yeni bir girişimi karşısında heyecanlanmamak elde değil.Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, kısacası artık bütün Türk milletinin yakından tanıdığı ve gönülden bağlandığı TEMA’nın yeni bir girişimi karşısında heyecanlanmamak elde değil. Doğrudan doğruya, toprak anayı koruma yönelik yeni girişimi, yediden yetmişe hepimizin candan ve ısrarlı bir şekilde desteklemesi gerekiyor. Topraklarımızla ilgili her türlü tasarrufu yapmak, önlemler almak ve önerilerde bulunmak için, olayın hukuki temele oturtularak çözümlenmesi icap ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Karaca ve Başkan Vekili Nihat Gökyiğit’in ortaklaşa imzasıyla, bu konuda hazırlanan bir bildiriyi, okuyucularımızla paylaşmayı, vatani bir görev sayıyoruz. Topraklarımızın korunması ve ıslahı dolayısıyla erozyonun kontrol altına alınması için hazırlanan, yasa taslağının TBMM’ye sevki ve kanunlaşması, artık bütün Türkiye’nin süratle gerçekleştirmesi gereken işlerin başında yer alıyor. TEMA yetkililerini candan desteklerken, bu konuda yayınlanan bildirinin ana hatlarını olduğu gibi yayınlıyoruz. Bütün okuyucularımızın yakın ilgisini ve desteğini beklerken, mübarek Ramazan Bayramını ve yeni yıllarını kutluyoruz... İşte, çok önemli saydığımız ve üzerinde özenle durulmasını, sürekli takip edilmesini istediğimiz tesbitler: Erozyondan yanlış tarım uygulamalarına, amaç dışı toprak kullanımı talanından, toprak, su ve bitki kirlenmesine, çarpık toprak insan ilişkilerinden, hukuki düzenlemelerin neden olduğu olumsuzluklara kadar bir dizi sorun, topraklarımıza sahip çıkılmasını, ertelenemez bir ulusal sorun olarak karşımıza çıkarmaktadır. Dünyanın toprak kaynakları sınırsız, Türkiye’nin toprak potansiyeli sanıldığı kadar zengin değildir. Buna karılık, son 15 yıllık dönemde, dünyada kişi başına düşen tarım arazisi gelişmiş ülkelerde % 14.3, gelişmekte olan ülkelerde ise % 40 oranında azalmıştır. FAO’nun tahminlerine göre gelecek 20 yılda, kişi başına düşen tarım arazisi payı, yaklaşık yarı yarıya azalacaktır. Türkiye tarım rezervi kalmamış 19 ülke arasına girmiştir. Tarıma elverişli olarak nitelenen I-II ve III’ncü sınıf kategorisinin toplam oranı, % 24.5 (19.345.000 hektar) kadardır. Tarım amacıyla kullanılamayacak alan, toplamın dörtte üçünü oluşturmaktadır. Tarıma müsait arazilerin üçte ikisi organik bakımdan yetersizdir. Ülkemiz topraklarının % 86.5’inde çeşitli şiddetlerde, % 63.1’inde ise şiddetli ve çok şiddetli ve erozyon vardır. Ve maalesef çok büyük kısmı tarım arazilerinde yaşanmaktadır. Diğer taraftan, alan bakımından çok geniş olmadığı gibi üretim gücü ve yeteneği bakımından sınırlı olan tarım topraklarımız çok hızlı bir şekilde “tarım dışı amaçlarla” adeta talan edilmektedir. Bu talan geride % 85’lik bölüm dururken, maalesef % 15’lik çok verimli tarım alanlarında yapılmaktadır. Ülke ölçeğinde verimli tarım alanlarının amaç dışı kullanan boyutu 1978’den 1996’ya % 333 oranında artmıştır. Alan itibariyle (5.700.000 hektar) illerimizin tüm arazi varlığı (sadece tarım alanları değil) dikkate alındığında Konya, Sivas ve Ankara’dan sonraki dördüncü büyüklüğe ulaşmıştır. Bu çok verimli alanlarda 2.5-2.8 milyon ton buğday üretilebilir. Parasal değeri de 1998 fiyatlarıyla her yıl için 150-170 trilyon TL bir ekonomik kayba ulaşmaktadır. Sadece 10 yıl gibi bir süredeki kayıp ise 1.5 katrilyon olmaktadır. Unutulmamalıdır ki, tarımsal verimlilik 10 yılla da sınırlı kalmayacaktır. Bir başka önemli sorun da toprakların tekniğine uygun olarak kullanılmamasıdır. TEMA Vakfı bütün bu ve burada yer verilemeyen hataları önlemek ve tarım alanlarını daha verimli kılmak amacıyla: İlgili tüm bilim-uzmanlık çevreleri ve yönetim yetkililerinin katılımlarıyla yasal düzenleme çalışmaları başlatmış ve bu çalışmalar sonucunda taslak nitelikli-ön değerlendirme raporları hazırlanmıştır. Konu ile ilgili tüm Kamu Kuruluşları, Üniversiteler, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın görüşleri alınarak EK’le#de sunulan Toprak Koruma Geliştirme ve Verimli Kullanma Amaçları için çerçeve nitelikli Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanun Tasarısı taslağı ile bu kanunu uygulayacak kamu örgütü, özellikle Toprak Koruma ve Sulama Genel Müdürlüğü Kanunu Tasarısı taslağı TBMM’ye gönderilmek üzere hazırlatılmıştır.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT