Özel okullarda, 2015-2016 egˆitim o¨gˆretim yılında teşvikten yararlanacak her bir o¨gˆrenciye okul öncesinde 2 bin 680, ilkokulda 3 bin 220, ortaokul ve lisede 3 bin 750, temel liselerde ise 3 bin 220 lira verilecek.


Özel okullarda öğrenim görecek öğrencilere verilecek eğitim öğretim desteği için başvurular 10 Ağustos-2 Eylül'de alınacak. 
Bakanlığın internet sitesinde yer alan "5580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu"na göre, 230 bin öğrenciye 2015-2016 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere eğitim ve öğretim desteği verilecek.

Destekten yararlanmak isteyen özel okullar MEBBİS üzerinden, ögˆrenciler ise e-Okul üzerinden 10 Ağustos-2 Eylül'de başvurularını yapacak. Tercih işlemi yapacak öğrenciler, 3 Eylül'de ilan edilecek. Öğrencilerin tercihleri ise 4-10 Eylül'de alınacak. Yerleştirme sonuçlarının 11 Eylül'de ilan edilmesinin ardından, 14-21 Eylül'de nakil ve kesin kayıt işlemleri yapılacak. Ek yerleştirme sonuçlarının ilanı  22 Eylül'de, ek yerleştirme kayıt işlemleri ise 22-30 Eylül'de gerçekleştirilecek. 

Okul öncesinde 20 bin, ilkokul ve ortaokul düzeyinde 50'şer bin, temel lise ve diğer lise düzeyindeki okullarda ise 110 bin öğrenci eğitim öğretim desteğinden faydalanacak.

Özel okullarda,  2015-2016 egˆitim o¨gˆretim yılında teşvikten yararlanacak her bir o¨gˆrenciye okul öncesinde 2 bin 680, ilkokulda 3 bin 220, ortaokul ve lisede 3 bin 750, temel liselere ise 3 bin 220 lira verilecek.

Okul o¨ncesi egˆitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfları) o¨gˆrenim go¨recek, yaşları 48-66 ay arasında olan o¨gˆrencilerin velileri veya vasileri, egˆitim ve o¨gˆretim destegˆi ic¸in resmi veya o¨zel okullardan e-Okuldaki O¨zel Kurumlar Egˆitim ve O¨gˆretim Destegˆi Menu¨su¨ u¨zerinden başvuracak. 

Egˆitim ve o¨gˆretim destegˆinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı go¨ru¨nmeyen okul o¨ncesi o¨gˆrencilerinin velileri veya vasileri, okul o¨ncesi egˆitim yapılan resmi veya o¨zel okullara kesin kayıtlarını yaptırarak egˆitim ve o¨gˆretim destegˆi ic¸in e- Okuldaki O¨zel Kurumlar Egˆitim ve O¨gˆretim Destegˆi Menu¨su¨ u¨zerinden başvurabilecek. 

İlkokul, ortaokul ve ortao¨gˆretim okullarında o¨gˆrenim go¨ren o¨gˆrencilerin velileri veya vasileri, egˆitim ve o¨gˆretim destegˆi ic¸in e-Okul u¨zerinden, belirlenen tarihlerde o¨gˆrencinin kayıtlı bulundugˆu resmi veya o¨zel okul mu¨du¨rlu¨klerine müracaat edecek.

8. sınıf o¨gˆrencileri ise Temel Egˆitimden Ortao¨gˆretime Gec¸iş Sistemine go¨re yerleştirme sonuc¸larının ilanından o¨nce kayıtlı bulundukları okul mu¨du¨rlu¨klerinden egˆitim ve o¨gˆretim destegˆi ic¸in başvuru yapabilecek. Bu o¨gˆrencilerden başvuru işlemini gerc¸ekleştirmeyenler, yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra kaydoldukları okul mu¨du¨rlu¨gˆu¨ u¨zerinden başvuruda bulunabilecek.

Egˆitim ve o¨gˆretim destegˆi almaya hak kazananlar, okulun o¨gˆrenim su¨resi sonuna kadar bu destekten yararlanacak. Ancak bu o¨gˆrencilerden uzun su¨reli tedavi go¨rdu¨gˆu¨nu¨ sagˆlık raporuyla belgelendirenler haric¸ olmak u¨zere, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapan o¨gˆrenciler egˆitim ve o¨gˆretim destegˆinden yararlanma hakkını kaybedecek.

Veliler veya vasiler, okulların ilan etmiş oldukları yıllık egˆitim u¨cretinin Bakanlıkc¸a karşılanacak egˆitim ve o¨gˆretim destegˆinin dışında kalan bedelini ayrıca okula o¨deyecek. 

DESTEK ALAN ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ BAŞVURU YAPMAYACAK 

2014-2015 o¨gˆretim do¨neminde egˆitim ve o¨gˆretim destegˆi devam eden ara sınıf o¨gˆrencileri 2015-2016 egˆitim o¨gˆretim do¨nemi ic¸in destek başvurusu yapamayacak.

Egˆitim ve o¨gˆretim destegˆi tercihi yapmaya hak kazanmış o¨gˆrencinin velisi/vasisi, başvuru ve yerleştirme takviminde belirtilen tarihlerde tercih işemlerini yapıp, destek kapsamında kazanmış oldugˆu okula yine belirtilen tarihlerde kesin kayıt işlemini yaptıracak. Kesin kayıt işlemlerinde nakil onay işleminin tamamlanmasından veli/vasi sorumlu olacak. Kesin kayıt do¨neminde işlemi yapılmayan o¨gˆrenci, hakkını kaybedecek. Destek almaya  hak kazanan öğrencilerin veli ve vasileri, e okul üzerinden en fazla 15 okul tercih edebilecek. 

Başvuru şartları ise şöyle:

- T.C. vatandaşı olmak,
- Okul o¨ncesi egˆitimde 15 Mart 2010 ile 14 Eylu¨l 2011 tarihleri arasında dogˆmuş olmak,
- İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylu¨l 2015 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,
- 14 Eylu¨l 2015 tarihi itibariyle ortaokul ve imam-hatip ortaokulu beşinci sınıflarına kayıt şartlarına sahip olmak,
- Ortao¨gˆretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,
- 2014-2015 egˆitim o¨gˆretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak,
-Resmi veya o¨zel ilkokul, ortaokul ve ortao¨gˆretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,
- Egˆitim ve o¨gˆretim destegˆi almak istedigˆi okul tu¨ru¨nu¨n kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak.