Sınavsız geçiş yerine mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarına ek puan verilmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri de yeni bir yasal düzenleme gerektiren bu önerinin hassasiyetle ele alınarak bir yasa taslağı hazırlanacağını bildirdiler. “30 Mart 2012 tarihli ve 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 sayılı Kanun”un yükseköğretime geçişi düzenleyen 45’inci maddesi değiştirildi. Bir mesleğe yönelik program uygulayan liselere alanlarında bir programa giderken ortaöğretim başarı puanları ayrıca 0,06 ile çarpılarak artı puan alamayacaklar. Kanun çıktığı tarihte kayıtlı olanların ve eski mezunların hakkını koruduğu için 2016 ÖSYS’de 30 Mart 2012 tarihinde kayıtlı ve mezun öğrenciler için artı puan uygulaması devam edecek.