Gökhan Kaya ANKARA
Millî Eğitim Bakanlığı
(MEB) eğitim alanında büyük değişiklikler için atılacak adımlarda sona yaklaştı. Hükümetin Reform Paketi içinde hazırladığı eğitim paketine Başbakanlıkta son hâli verildi. Önümüzdeki günlerde TBMM’ye gönderilecek eğitime ilişkin torba tasarıda üç önemli alanda düzenleme yapılacak. İşte paketteki üç önemli adım...
¥ Tasarıyla paralel yapılanmanın yurt dışındaki okullarının kapatılması veya dönüştürülmesiyle doğabilecek boşluğun kapatılması ve devleti temsil edebilecek yeni okulların açılması için Maarif Vakfı kuruluyor. Bakanlık yetkilileri, bu okulların gerçekten sadece eğitim veren kurumlar haline getirileceğini kaydetti.
¥ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘liselere okul müdürü olarak doçent ve profesörlerin atanması’ yönünde yaptığı açıklamaların ardından bu proje de eğitim paketinde yer aldı. Bir kişinin okul müdürü olabilmesi için öğretmen olması gerektiği yönündeki mevcut mevzuatın aşılması sağlanacak. Okul müdürü olacak profesörlerin kadroları yine kendi üniversitelerinde olacak. Profesörlere okul müdürlüğünden dolayı ekstra bir ücret ödenmeyecek.
¥ Engelliler üzerinden devletin dolandırılmasının önüne geçmek için Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde daha önce uygulanmaya başlanan fakat Yargıtay tarafından bazı gerekçelerle iptal edilen kimlik doğrulama sistemi tekrar hayata geçirilecek. Daha önce MEB'e bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kurulan avuç içi damar izi metoduyla kimlik doğrulama sistemi sayesinde ders vermediği halde ders veriyormuş gibi gösteren kurumların bu uyanıklıklarının önüne geçilecek.