Gökhan KAYA - Ankara

Liseye geçiş ve üniversite giriş sınavlarından başarıyla çıkan 8.sınıf ve 12.sınıf öğrencileri puanlarına göre okul seçimi yapacakları tercih döneminde önceki yıllarda soluğu dershanelerde alıyor ve oradaki rehberlik öğretmenlerinden yardım alıyorlardı. Dershanelerin özel okula dönüştürülmesinin ardından ortaya çıkan boşluğu MEB dolduracak. Buna göre 8.sınıf öğrencilerinin girdiği TEOG ve Yükseköğretim Geçiş Sınavları YGS-LYS için tercih dönemi süresince hizmet verilmesi amacıyla il ve ilçelerde ‘Tercih Danışmanlığı Komisyonları’ oluşturulacak.  Komisyonlar, eğitim bölgeleri dikkate alınarak birden fazla kurulabilecek ve erişimin kolay olduğu yerlerde hizmet verecek. Adres ve iletişim bilgileri ders yılı bitmeden öğrenci ve velilerine duyurulacak. Hizmet verilecek öğrenci sayıları dikkate alınarak oluşturulacak komisyonlarda görev alacak eğitimciler de, öncelikle Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde çalışanlar, rehberlik öğretmenleri ile tercih konusunda donanımlı öğretmen ve yöneticilerden seçilecek.  Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevlendirilen, komisyonlarda görev alacak öğretmenlerin ek ders ücretleri haftalık 18 saat üzerinden yapılacak.