Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre emeklilerin konut ve kira için yaptıkları harcama, aylıklarının yaklaşık üçte birini (yüzde 29.1) buluyor. Yüzde 24.2'lik gıda ve alkolsüz içecek harcamaları ile bu rakam aylıkların yarısından fazlasına (yüzde 53.3) ulaşıyor. Ulaştırma harcaması da emeklilerin bütçesinde önemli bir yer tutuyor. Geçimini emekli aylığı ile sağlayanlar ulaştırma için bütçelerinden yüzde 13.6 pay ayırırken, sağlığa yüzde 2.1 pay kalıyor.  Ücretliler ise konut ve kira harcamaları için bütçesinin yüzde 23.4'ünü, gıda için yüzde 18.3'ünü harcıyor. Ücretlilerin ulaştırma için harcadıkları pay ise yüzde 19.3 gibi büyük bir orana karşılık geliyor. Ücretliler lokanta ve otellere gelirin yüzde 7.3'ünü harcarken, eğitime yüzde 2.3, sağlığa yüzde 2.1 pay ayırabiliyor.