Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Erkan Kilimci'nin Piyasa Yapıcılığı Danışma Kurulu Toplantısı'ndaki yaptığı teknik sunumda, TCMB nezdindeki TL ve döviz likiditesi erişimine yönelik teminat koşullarının sadeleştirildiği belirtildi. TCMB'nin 'Teminat koşullarının sadeleştirilmesi ve PY banka fonlama imkanında yapılan değişiklik' adındaki sunumunda şu açıklamalar yapıldı:


"Tranşlarda Sadeleşme: Fazla bulundurma oranları tüm tranşlar için eşitlenmiştir. İskonto ve Fazla Bulundurma Oranlarında Sadeleşme; Türk Lirası işlemlerde, Türk Lirası teminatlar için 13 adet iskonto/fazla bulundurma oranı 2 adede, yabancı para teminatlar için 18 adet iskonto/fazla bulundurma oranı ise 3 adede indirilmiştir.


Teminat Döviz Deposuna İlişkin Değişiklik: Türk lirası likidite imkanları için teminat olarak kullanılacak döviz depo alım faiz oranları günlük olarak yayınlanacaktır.


Teminat çeşitleri ve iskonto/fazla bulundurma oranları; döviz depoları yüzde 5, efektif depoları yüzde 10, eurobond, yurtdışı ihraç, kira sertifikaları, yabancı bono/tahvil IILM kıymetleri yüzde 15, DİBS, likidite senetleri, Hazine'nin yurtiçi kira sertifika ihraçlarında 3 yıl ve daha az için yüzde 10; 3 yıl ve üstü için yüzde 20.


Teminat amaçlı döviz cinsinden sadece 1 ay vadeli depo kabul edilmesine, bankaların, Merkez Bankasına teminat olarak getirebilecekleri döviz depo tutarına üst sınır belirlenmesine, belirlenecek sınırın banka bazında tahsis edilmesine, değişikliğin 28 Eylül 2015 tarihinden itibaren geçerli olmasına karar verilmiştir.


Başlangıç aşamasında, TCMB Bankalararası Para Piyasasında bankaların yaptıkları borçlanmanın en az yüzde 50'si oranında DİBS ve/veya HMVKŞ tarafından yurt içinde ihraç edilen kira sertifikası cinsinden teminat bulundurma şartı korunacaktır.


TCMB, piyasa yapıcılığı sistemini desteklemek amacıyla, piyasa yapıcı bankalara avantajlı bir orandan likidite imkanı sağlanmaktadır.


Mevcut durumda piyasa yapıcı bankalara sağlanan toplam likidite imkanı bankaların hazine ihalelerinden satın aldıkları ve itfa edilmemiş DİBS'lerin ihraç değerlerinin yüzde 2'si olarak belirlenmiştir.


Piyasa yapıcı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı uygulaması yerine bir hafta vadeli miktar ihalesi teklif limitlerinde avantaj sağlanarak piyasa yapıcılığı sistemi desteklenmeye devam edilecektir.


22 Eylül 2015 tarihli PPK toplantısı sonrası yürürlüğe girecek yeni uygulamada, miktar ihalesi ile sağlanan toplam fonlamanın yüzde 2'si, piyasa yapıcı bankalara satın aldıkları ve itfa edilmemiş DİBS'lerin ihraç değerleri göz önüne alınarak tahsis edilecek".