Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, Türkiye bankacılık sektörünün, mali bünyesi güçlü, aktif kalitesi yüksek, risk yönetimi dikkatli ve denetimi başarılı bir sektör olduğunu ifade etti. Aydın, bu sayede küresel ve jeopolitik risklerin önemli ölçüde artış gösterdiği 2015'te de sektörün özel sektöre, bireylere ve kamuya açtığı krediler yoluyla ekonomik büyümeyi finanse etmeye devam ettiğini söyledi.
Bu yılın temmuz ayı itibarıyla Türk bankacılık sektörünün toplam aktiflerinin yıllık yüzde 23 artışla 2.3 trilyon TL seviyesine ulaştığını ve yılın ilk yarısı itibarıyla bankacılık sektörünün aktiflerinin GSYH'ya oranının yüzde 121 olduğunu dile getiren Aydın, sektörün 1.4 trilyon TL'lik kredi kullandırımı gerçekleştirirken, 1.2 trilyon TL mevduat topladığını belirtti. Sektörün temmuz ayı itibarıyla yıllık bazda 25.4 milyar TL kâr elde ettiğini söyleyen Aydın, sektörde 218 bin 205 kişinin istihdam edildiğini kaydetti. Aydın, “İnternet bankacılığı kullanan aktif müşteri sayısı 15 milyonun üzerine çıkarken, mobil bankacılıkta bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 88'lik artış ile 9 milyon kişiye ulaşmıştır” dedi.
Küresel düzeyde artan risklere ve yurt içinde TL'nin değer kaybına rağmen, sektörün aktif kalitesinin makul düzeyde seyretmeye devam ettiğini vurgulayan Aydın, Türkiye bankacılık sektöründe takipteki kredilerin toplam kredi stokuna oranının yüzde 2.9 gibi makul bir seviyede olduğuna dikkati çekti. Aydın, takipteki kredilerin yüzde 74'üne karşılık ayrıldığını ve dolayısıyla karşılık ayrılmamış takipteki kredilerin toplam kredilere oranının yüzde 0.8 düzeyinde kaldığına işaret etti. Toplam kredilerin yüzde 27'sinin bireysel, yüzde 73'ünün de kurumsal kredilerden oluştuğunu ifade eden Aydın, kurumsal kredilerde en yüksek paya sahip alt sektörün yüzde 5 ile enerji ve taşımacılık sektörü olduğuna işaret etti.