Dünyanın 150 ülkesinin hükümet ve devlet Başkanları, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda gerçekleşecek açılışın ardından bir zirvede bir araya gelecek. Yapılacak toplantılarda liderler, sürdürülebilir kalkınma için ülkeleri adına taahhütte bulunacak. Bu taahhütler ise 2000 yılında uygulamaya konulan 'Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin devamı niteliğinde. “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi adlı hedefler kapsamında, 2030'a kadar aşırı yoksulluğun bitirilmesi, insanlar, bölgeler ve ülkeler arasındaki eşitsizliğin azaltılması, çevrenin korunması, ekonomik büyüme, kaliteli eğitim ve sağlık gibi konular için anlaşmaya varılmıştı. 17 maddelik kalkınma hedeflerine ilişkin metinde “İnsanlığı yoksulluğun pençesinden kurtarmaya ve gezegenimizin yaralarını sararak bugünkü ve gelecek nesiller için korumaya almaya karar verdik” ifadesine yer verildi. BM Genel Kurul Başkanı Mogens Lykketoft da konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yoksulluğun bitirilmesi, eşitsizlikle mücadele, çevresel felaketler ve iklim değişikliği konuları iç içe geçmiş durumdadır. Çevresel felaketler ve iklim değişikliği ile mücadele etmezsek daha fazla çatışma, daha fazla yoksulluk ve kontrolsüz göç ile karşı karşıya kalırız” dedi. 
Hedefler çerçevesinde, aşırı yoksulluk tüm dünyada sona erdirilecek, günlük 1.25 doların altında yaşamak zorunda kalan insan olmamasına çalışılacak. Açlık yok edilecek, tüm insanların yeterli besine ulaşması sağlanacak. Dünyada bebek ölüm oranı 100 binde 70'in altına indirilecek. Tüm çocuklar eşit ve kaliteli eğitim hakkına sahip olacak. Kadın ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddet sona erdirilecek. Herkese güvenli ve ulaşılabilir içme suyu, kanalizasyon ve hijyen imkânları oluşturulacak. Tüm dünyada güvenilir ve ulaşılabilir enerji için çalışılacak. En az gelişmiş ülkelerde, en az yüzde 7 ekonomik büyüme hedeflenecek, kaliteli altyapı kurulacak, en az gelir elde eden yüzde 40'lık kesimin, ülke ortalamasından daha hızlı ekonomik büyümeye ulaşması amaçlanacak. Herkes yeterli, güvenli ve maliyetini karşılayabileceği konuta, ulaşım ve topla taşımaya erişebilecek. Üretim-tüketim sürdürülebilir hale gelecek, gıda israfı yarıya indirilecek. İklim değişikliğiyle ilgili mücadelede acil eylem başlatılacak, okyanus, deniz ve su kaynakları ile ormanlar ve topraklar korunacak. Bütün toplumlar için yüksek adalet ve hesap verilebilirlik sağlanacak. Küresel iş birliği ile az gelişmiş ülkelere kaynak aktarılacak.