TCMB'nin, 2015 eylül dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.


Söz konusu dönemde TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalışla 119,7 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalarak 100 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıklar ise yüzde 3,6 düşüşle 18,1 milyar dolar oldu.


Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 29,8 artarak 10,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 6,3 milyar doları anapara, 3,8 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 956 milyon doları bir ay, 1,1 milyar doları 2-3 ay ve 8,1 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.


Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (kalan vadesi bir yıldan uzun KMDTH, bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 3,1 azalarak 76 milyar dolar olarak gerçekleşti.