Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2015 Ekim ayına ait 'Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 1,65 azalış olurken, kooperatif sayısında yüzde 21,43 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 3,74 artış oldu. 

Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,57 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 20,65 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,08 arttı. Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,98 azalış oldu. 2015 yılı Ekim ayında, 2014 yılı Ekim ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 18,68 artış olurken, kurulan kooperatif sayısında yüzde 5,56 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 3,30 azalış oldu. 2015 yılı Ekim ayında kapanan şirket sayısı, 2014 yılının aynı ayına göre yüzde 26,98, kapanan kooperatif sayısı yüzde 7,50 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23,79 azaldı. 

2015 yılı ilk on ayında kurulan şirket sayısı, 2014 yılının aynı dönemine göre yüzde 16,07 arttı. 2015 yılının ilk on ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 16,07 artarken, kooperatif sayısı yüzde 11,51 ve gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 34,22 oranında azaldı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 10,95, kooperatif sayısı yüzde 10,46 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,89 azaldı. 

2015 yılı Ekim ayında kurulan toplam 5.201 şirket ve kooperatifin yüzde 78,22’si limited şirket, yüzde 20,44’ü anonim şirket, yüzde 1,31’i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,63’ü İstanbul, yüzde 13,29’u Ankara, yüzde 6,50’si İzmir’de kuruldu. Bu ay sadece Bayburt ilinde şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2015 yılı ilk 10 ayında Bayburt’ta 8 şirket kurulmuş 1 şirket kapandı. 

2015 Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 4,24 oranında arttı. 2015 yılı ilk on ayında toplam 55 bin 888 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 44 bin 556 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 47,32’sini, 10.560 anonim şirket ise yüzde 52,67’sini oluşturdu. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre yüzde 4,24 oranında arttı. 

2015 Ekim ayında bin 388 şirket ve kooperatif ile bin 8 gerçek kişi ticari işletmesi, ticaret sektöründe kuruldu. 2015 Ekim ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; bin 388’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 949’u inşaat, 667’si imalat sektöründe oldu. 2015 Ekim ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 8’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 818’i inşaat, 295’i imalat sektöründe oldu. 

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 243’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 174’ü inşaat, 96’sı imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 529’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 188’i inşaat, 98’i imalat sektöründe oldu. 

2015 Ekim ayında kurulan 68 kooperatifin 33’ü konut yapı kooperatifi oldu. 2015 Ekim ayında kurulan 68 kooperatifin 33’ü konut yapı kooperatifi, 6’sı motorlu taşıyıcılar kooperatifi, 6’sı sulama kooperatifi olarak kuruldu. 

2015 yılının ilk on ayında kurulan 761 kooperatifin 346’sı konut yapı kooperatifi, 89’ü sulama kooperatifi, 76’sı tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu. 
2015 Ekim ayında 366 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. 2015 Ekim ayında kurulan 366 yabancı ortak sermayeli şirketin 136’sı Suriye, 28’i Alman, 26’sı Irak ortaklı olarak kuruldu. 

2015 yılı ilk on ayında; kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 3 bin 899 oldu. Bu şirketlerin bin 284’ü Suriye, 289’u Alman, 241’i Irak ortaklı oldu. Kurulan 3 bin 899 yabancı ortak sermayeli şirketin 587’si anonim, 3 bin 312’si limited şirket oldu. Bu şirketlerin bin 427’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 498’i imalat ve 479’u inşaat sektöründe kuruldu. 

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 85,70’i yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.