Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan hükümet programından yerli cep telefonu müjdesi çıktı. Bilgi teknolojileri ve iletişim alanına ilişkin önemli vaatlerin yer aldığı programda “Elektronik sektörünün üretici olarak yer alması desteklenecek ve  yerli cep telefonunun üretilmesi sağlanacak” ifadelerine yer verildi. Yerli cep telefonundaki çalışmaların hızlandırılmasının yanı sıra 4.5G çalışmalarıyla ilgili olarak da “4.5G mobil elektronik haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. 4.5G mobil elektronik haberleşme altyapısına yönelik Ar-Ge çalışmalarını ve ekipmanlarının yurt içinde üretilmesini teşvik edeceğiz. 5G mobil elektronik haberleşme altyapısına ilişkin Ar-Ge çalışmalarını destekleyeceğiz” denildi. Ayrıca program kapsamında kişiye özel kanser tedavisini öngören “ONCOGEN” projesi hayata geçirilerek, milli aşı projesiyle aşı üretilecek. Programda yer alan bilgi teknolojileri ve iletişim alanına ilişkin diğer vaatler ise şöyle: 
∂ Ulusal genişbant stratejisi hazırlanacak. 
∂ Spektrum kaynaklarının etkin kullanımı sağlanacak. 
∂ Sabit ve mobil haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerlerinde altyapı eksikliği giderilecek. 
∂ Afet anında kesintisiz iletişimi sağlamak amacıyla kesintisiz ve güvenli haberleşme sistemi kurulacak. 
∂ Fiber erişim destekleme programı oluşturulacak. Hızlı ve kaliteli genişbant erişimi için fiber altyapı yatırımlarının artırılmasına önem verilecek. 
∂ Bilgi teknolojileri sektörüne yönelik veri altyapısı güçlendirilecek. Bilgi teknolojileri firmalarının küresel pazarlara açılması teşvik edilecek. 
∂ Oyun sektörü için stratejisi oluşturulacak. 
∂ İnternet erişiminin yaygınlaştırılması amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda Türkçe sayısal içeriğin gelişimi desteklenecek.