Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Daire Başkanı Savaş Alıç, 19 Ocak 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren fiili hizmet süresi zammı uygulamasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı. Basın ve gazetecilik iş yerlerinde çalışanların bir kısmının Ekim 2008’den sonra hizmet süresi zammı kapsamından çıkarıldığını hatırlatan Alıç, “2008 yılı Ekim ayı başıyla kanunun yürürlüğe girdiği 19 Ocak 2013 tarihini takip eden 1 Şubat tarihine kadar geçen sürede basın kartı sahibi olmak şartıyla çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmışlardır. Basın ve gazetecilik mesleğinde basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar ile TRT'de basın kartı sahibi olmak şartıyla fiilen çalışanların bu işlerde geçen sürelerinin her 360 günlük süresi için sigorta gün sayılarına 90 gün fiili hizmet süresi zammı eklenmektedir” dedi. 2008 yılı Ekim ayı başı ile 19 Ocak 2013 tarihini takip eden aybaşına kadar geçen sürede basın kartı yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olma suretiyle basın ve gazetecilik mesleğinde fiilen çalışanlar talepte bulunarak bu dönemde geçen çalışmaları için hesaplanacak fiili hizmet süresi zammı prim karşılık tutarını ödemeleri halinde söz konusu süreleri fiili hizmet süresi kapsamında değerlendirebiliyor.