İSMAİL SONSUZ

Başbakan Ahmet Davutoğlu 1 Kasım seçimleri öncesinde meydanlarda halka vadettiği sözleri 64. Hükümetin 2016 Eylem Planı olarak ATO Kongre Merkezi'nde açıkladı. Davutoğlu, Eylem Planı’nı bir haftada ve 3 ayda gerçekleştirecek vaatler ile 3, 6 ve 12 ayda uygulamaya konulacak reformlar olmak üzere 2 kısma ayırırken, asgari ücrete ve emeklilerin maaşlarına yönelik düzenlemeler beklendiği gibi 3 aylık vaatler arasında yer aldı. Reformlar kısmında öne çıkan başlık ise yeni anayasa oldu. Başbakan, muhalefet liderlerine yaptığı yeni anayasa çağrısını bir defa daha tekrarladı. İşte Eylem Planı’nda öne çıkan vaatler ve reformlar:

Kadına ücret tam çalışma yarım

∂ Başbakan Davutoğlu, eylem planında kadınlar için çok özel çalışma yaptıklarını belirterek, bu çalışmaları "Kadınlara hayırlı olsun" diyerek duyurdu. Kadına yapılan her hizmetin toplumun sağlığına, huzuruna, mutluluğuna yapılmış olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Kadınlar toplumun direğidir. Kadınların etkin olduğu bir toplumun zaaf göstermesi mümkün değildir. Biz popülizme, hamasi gönül alıcı sözlere sapmadan doğrudan kadınlarımızın itibarını yükselten işler yapıyoruz" dedi. Bu çalışmalar şöyle:
¥ Çalışanların doğuma bağlı izin ve haklarını güçlendirmek için Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu'nda gerekli değişiklikler hazırlandı, hızla hayata geçecek.
¥ Çalışan kadınlara ilk çocukta 2 ay, ikincide 4 ay, üç ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı ve tam ücretli çalışma hakkı getirilecek. Çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı da bulunacak.
¥ Mevsimlik tarım işçisi olan, ev eksenli çalışan kadınların sosyal güvenceden daha kolay faydalanabilmesi için çalışma yapılacak. 51 ilde uygulanan yüzde 6 oranındaki işveren primi indiriminde esas alınan 10 işçi çalışma zorunluluğu kaldırılacak, bu da çalışma hayatı için teşvik olacak.

İşte hemen yapılacaklar

¥ Gençlere proje karşılığı 50 bin liraya kadar karşılıksız destek verilecek.
¥ Gençlere 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği süreci başlayacak.
¥ Lisans öğrencilerinin aldığı burs ve kredi 400 liraya çıkarıldı.
¥ Evliliğin teşviki için, çeyiz hesabı uygulaması başladı. Hesapta birikenin yüzde 20'si kadar da devlet desteği gelecek.
¥ Esnafa 30 bin lira faizsiz kredi gelecek.
¥ Çiftçiye sera için faizsiz kredi, sulama elektriğine indirim.

1 yılda hayatımız değişecek

∂ Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı ve 1 yıl içerisinde gerçekleştirilecek reformlar, 78 milyonun hayatına etki edecek düzenlemeleri içeriyor.
¥ Yeni bir Seçim Kanunu hazırlanacak, barajlar yenilenecek.
¥ Devlet sırrının tanımlanması gibi çalışmalar için Devlet Sırrı Kanunu çıkarılacak.
¥ Adlî Veri Bankası oluşturulacak.
¥ Yargı mensupları için meslekî etik kuralları gelecek.
¥ Noterlik yeniden yapılandırılacak.
¥ Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan gelir testi sistemi ve buna bağlı genel sağlık sigortası primi ödemeleri gözden geçirilecek.
¥ Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik güvenlik önlemleri artırılacak.
¥ Kamu Personeli Seçme Sınavında, uygun görülen diğer alanlardaki öğretmen adayları için de alan sınavı uygulamasına geçilecek.
¥ Öğretmen Akademisi kurulacak.
¥ Meslek yüksekokulları yeniden yapılandırılacak.
¥ Yükseköğretime geçiş sınavları yılda birden fazla yapılacak.
¥ Damga Vergisi Kanunu gözden geçirilerek yenilenecek.
¥ Finans ve bilişim başta olmak üzere, diğer sektörlere yönelik ihtisas mahkemeleri kurulacak.
¥ MTA’nın yurt dışında madencilik faaliyetleri yapabilmesi sağlanacak.
¥ Daha önce kamuoyuyla paylaşılan 25 Öncelikli Dönüşüm Programının (ÖDÖP) uygulaması takip edilecek.
¥ Kalkınma bankacılığı yeniden yapılandırılacak.

Milletin refahı yükselecek

∂ Başbakan Davutoğlu, hayata geçirilmesi için düzenleme gereken vaatlerin ise ilk 3 ay içinde uygulamaya gireceğini söyledi. 
¥ Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı sigortalısı olan esnafın emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi kesintisi 3 ay içinde kaldırılacak. Söz konusu prim daha önce yüzde 15'ten yüzde 10'a indirilmişti.
¥ 65 yaş aylığı alan yaşlıların maaşlarına hiçbir kesinti ve engelleme olmayacak.
¥ Asgari ücret 1300 liraya yükseltiliyor. İşverenin maliyeti azaltılıyor.
¥ Bütün muhtarların 950 lira olan maaşı 3 ay içinde 1300 liraya yükseltilecek.
¥ Emekli ve dar gelirlilere 250 lira taksitle konut imkânı için düğmeye basıldı.
¥ Askeri öğrencilerin harçlığı 400 liraya, er ve erbaşların harçlığı da 30 liradan 100 liraya çıkarılacak.

İşe giren gencin maaşı devletten

¥ İlk kez iş bulan her gencin ücretini 1 yıl boyunca devlet ödeyecek.
¥ Gençlerin Genel Sağlık Sigortası prim borçları sıfırlanacak, lise veya üniversite mezunu gençlerin GSS giderlerine destek olunacak. Buna göre primler 2 yıl süreyle gelir testi yapılmaksızın devlet tarafından karşılanacak.
¥ Gençlere ücretsiz internet fırsatı getirilecek.
¥ Yeni iş kuran gençler 3 yıl boyunca gelir vergisi ödemeyecek.
¥ Öğrenciler pasaport harcı ödemeyecek.

İş bulmak daha kolay olacak

¥ Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi hazırlanacak. Meslek yüksekokulları ve meslek tanımları değişecek, bu öğrencilerin kamu ve özel sektörde iş bulmaları kolaylaştırılacak.
¥ Yükseköğretim Kanunu hazırlanacak.  Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulacak. Eğitim fakültesi öğrenci veya mezunları için eğitim fakültesi dışındaki fakültelerde çift ana dal veya yan dal yapma imkânı sağlanacak.

Her keseye katkı geliyor

¥ Asgari ücret 1300 lira olacak. Bu düzenleme ile rekabet gücünün zaafa uğramaması için özellikle KOBİ'ler üzerindeki yük minimize edilecek.
¥ Bütün işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık 1200 lira ek zam verilecek.
¥ Emeklilerden kesilen ve daha önce yüzde 15'ten yüzde 10'a indirilen sosyal güvenlik destek primi kesintisi tamamen kaldırılacak.
¥ 65 yaş aylığı alanların maaşında kesinti ve engelleme olmayacak.
¥ Muhtar maaşları 950 liradan 1300 liraya yükselecek.
¥ Polis ve uzman erbaşların 2200 lira olan ek göstergeleri 3000'e çıkacak, polisin hizmet tazminatı yüzde 25 artacak.
¥ Astsubay emeklileriyle ilgili bütün sorunlar çözülecek.
¥ Askerî öğrencilerin harçlığı 400 liraya, er ve erbaşların harçlığı da 30 liradan 100 liraya yükseltilecek.
¥ Şubat ayında 30 bin yeni öğretmen atanacak.
¥ Dar gelirli ve emekliler 250 TL taksitle ev sahibi olsun diye hareket başlayacak.
¥ Ev almak için konut hesabı açıp, yüzde 25 peşinatı biriktirenlere yüzde 15 de devlet kakı yapacak.
¥ Yemde ve gübrede KDV kaldırılacak.
¥ Genç çiftçilere proje karşılığı 30 bin lira karşılıksız destek verilecek. Kırsal kalkınma destekleri 81 ile yaygınlaştırılacak.
¥ Yurt dışında yaşayan vatandaşların askerlik bedeli 6 bin avrodan bin avroya düşürülecek.
¥ Yoksul ailelere ve gençlere ölçülerde internet erişim imkânı sağlanacak.
¥ Esnafın yıllık 8 bin TL'ye kadar kazancı vergiden muaf tutulacak.
¥ "Anahtar teslimi fabrika modeli" uygulanacak, sembolik bir kira bedeliyle girişimciler fabrika sahibi yapılacak.
¥ İlk defa iş bulan gençlere 1 yıl ücretini devlet ödeyecek. Gençlerin prim borçları sıfırlanacak, staj yapmaları özendirilecek, yeni iş kuranlara 3 yıl vergi muafiyeti sağlanacak.
¥ Siyasi Etik Kanunu çıkarılacak.
¥ Siyasi partilerin seçim çalışmasının finansmanı şeffaflaştırılacak.
¥ İmar planı değişiklikleri sonucu ortaya çıkan değer artışından kamunun pay alması sağlanacak.
¥ Kıdem tazminatı yeniden düzenlenecek.
¥ Taşeron işçiler kadroya alınacak.
6 ayda hayata geçecek reformlar
¥ İş mahkemelirinin yapısı ve işleyişi gözden geçirilecek.
¥ Özgürlükçü demokratik düzen mantığıyla bağdaşmayan şerhler kaldırılacak.
¥ Bilirkişilik müessesesi yeniden ele alınarak müstakil bir kanun tasarısı hazırlanacak.
¥ Ülke genelinde ideal yargılama süreleri belirlenecek.
¥ Adlî ve idarî yargıda istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesi sağlanacak.
¥ Adli Tıp Kurumu yeniden yapılandırılacak.
¥ Elektronik ticaret geliştirilecek.
¥ Başbakanlık BİMER yeniden yapılandırılacak.
¥ Siber güvenliğe ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilecek.
¥ Bölge Kalkınma İdarelerinin kurumsal yapısı iyileştirilecek.
¥ Belediyeler kreş açmakla yükümlü olacak.
¥ Aile sağlığı merkezleri yapısı ile aile hekimliği uygulaması yeniden yapılandırılacak.
¥ Gelir ve kurumlar vergisi kanunları birleştirilerek yeni Gelir Vergisi Kanunu çıkarılacak.
¥ Vergi Usul Kanunu güncellenecek.
¥ Sanayide ve evlerde kullanılan elektrikli araçlar ile ulaşım araçlarında uygulanan vergi oranları gözden geçirilecek.
¥ Kamuda taşıt envanteri çıkarılacak ve Taşıt Kanunu yenilenecek.
¥ Arazileri büyütmek isteyen mirasçılara faizsiz kredi desteği uygulaması başlayacak.
¥ TCDD yeniden yapılanacak, demiryolu işletmeciliği serbestleştirilecek.
¥ Kanal İstanbul’un yapımı ve işletilmesiyle ilgili gerekli yasal düzenleme yapılacak.
¥ Şehirlerde kişi başına düşen yeşil alan şartı miktarı artırılacak.