Ebru Karatosun ANKARA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yargı reformu stratejisi çalışmalarına start verdi. Öncelikle demokratik hukuk devleti ile bağdaşmayan mevzuatlar yürürlükten kaldırılacak. İstinaf mahkemelerinin haziranda faaliyete geçmesiyle Yargıtay ve Danıştay sadece hukuki denetim yapacak. Bilirkişilik silbaştan düzenlenecek. İşte yapılacakların listesi:
Devlet sırrının tanımlanması, gizli bilgi ve belgelerin açıklanma şartları ile süreleri belirlenecek. Devlet sırrını bellirleyecek yetkili mercinin belirlenmesi amacıyla “Devlet Sırrı Kanunu” çıkarılacak.
Yeni bir seçim kanunu hazırlanacak ve barajla ilgili düzenleme yeniden yapılacak. 
Siyasi parti özgürlüğünü güvence altına alacak, yeni bir Siyasi Partiler Kanunu çıkarılacak. Saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine dayalı bir Siyasi Etik Kanunu hazırlanacak.
Mahkeme ve dava türlerine göre ülke genelinde ideal yargılama süreleri belirlenecek. 
İş mahkemelerinin iş yükü azaltılacak, iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale getirilecek. 
Adalet istatistiklerinin bilimsel bir bakış açısıyla ele alınması için Adli Veri Bankası oluşturulacak.
Yüksek mahkeme üyeliğine zaman sınırlaması gelecek. Yüksek yargı organlarının başkan, daire başkanı ve üyelerinin TBMM Başkanlığına mal bildiriminde bulunacak.