Hükümetin 2016 Eylem Planı'nda açıkladığı ve "ilk 1 haftada yapılacaklar" arasında sayılan düzenleme yapıldı, 4 kararname ve 1 yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, esnaf ve sanatkârların makine, ekipman ve demirbaş alımları ile iş yeri modernizasyonu, ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar faizsiz kredi kullandırılacak. Bu imkândan, banka ve kefalet kooperatiflerine borcu olanlar yararlanamayacak. Ayrıca, KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç, KOSGEB Girişimcilik Destek Programı'nı bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış genç girişimci esnaf ve sanatkârlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları durumunda 100 bin liraya kadar faizsiz kredi bugün itibarıyla kullandırılabilecek.
SERAYA DA KREDİ
Bakanlar Kurulu'nun, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı da yürürlüğe girdi. Buna göre, çiftçilere sera modernizasyonu kapsamında faizsiz 100 bin liraya kadar destek verilecek. Bu arada, Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlandı. Katılımcının devlet katkısına hak kazanabilmesi için evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca hesaba para yatırması ve 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması gerekecek. Devlet katkısı ödemesi evlilik tarihindeki birikim tutarının yüzde 20'sini ve 5 bin lirayı geçemeyecek. Çeyiz hesabı yönetmeliği 4 ay sonra yürürlüğe girecek.