Damla Peker ANKARA
Rusya krizinin ardından hükümet, turizmde muhtemel kayıpların önüne geçmek için önemli adımlar atarken; turizm sektörü temsilcileri de bu yıl için alınabilecek tedbirlere ilişkin önerilerde bulundu. Sektör temsilcileri öncelikle turizmde yatırımların yavaşlatılması gerektiğini belirtti. Sıkı bir tanıtım ve halkla ilişkiler atağına dikkat çekilen öneriler arasında şunlar yer alıyor:
¥ Türkiye ve özellikle İstanbul hakkında iyi bir imaj çalışması yapılmıştı. Bu yeniden canlandırılmalı.
¥ Avrupa’ya yeniden önem verilmeli ve iyi bir tanıtım yapılarak kaybın bir kısmı toparlanmalı.
¥ Turizmi geliştirmek için eski müşteriler kaybedilmemeli ve ilaveler yapılmalı.
¥ Yeni pazarlar araştırılırken mevcut pazarlar da güçlendirilmeli.
¥ Hükümet konaklama sektörüne kolaylıklar sağlamalı, yatak artışı kontrol edilmeli.
¥ Uluslararası organizasyonlar yapılmalı.