Nüfus ve vatandaşlık işleriyle ilgili bir dizi değişiklikler yapılacak. Hükümet muhtar ve müftülerin nikah kıymasının önünü açan düzenlemeyle birlikte nüfus cuzdanlarında da bazı değişimleri palanlıyor. TBMM'ye sunulması beklenen yasa tasarısı ile getirilmesi planlanan düzenlemeler şöyle:

KİMLİK KARTI

Nüfus cüzdanı ibareleri "kimlik kartı" şeklinde değiştirilecek.

HASTANEDE BİLDİRİM

Doğum bildirimi doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşuna da yapılabilecek. Bildirim zamanında yapılırsa değerli kâğıt bedeli ödenmeyecek.

ÖLÜLERE TESPİT

Merkezi Veri Tabanı'nda yer alan bilgilere göre uzun süre işlem görmeyen ve yaşı itibarıyla ölü olması muhtemel kişilerin kayıtları kapatılacak.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Soyadı Kanunu'na aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası bulunan ad ve soyadları; mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurulu kararıyla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilecek.

İKAMETGÂH

Vatandaş kendisi ve çocukları için nüfus kayıt örneğini, ikametgâh belgelerini fiziki veya elektronik ortamda isteyen kuruma verebilecek. Muhtara gitmeye gerek olmayacak.

YABANCIYA KİMLİK

Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancılar, kimlik numarası verilerek "yabancılar" kütüğüne kaydedilecek. İkamet izni aranmaksızın kimlik numarası vermeye ise İçişleri Bakanlığı yetkili olacak. (Kaynak: Habertürk)