Sefa Bilgitekin ANKARA

Ülkelerin büyüme oranı ve üretim verimliliği kıstas alınan araştırmada; Türkiye’yi Çekya, Polonya ve Malezya takip etti. Dünya ticaretini yönlendiren iki büyük ülke Çin ve Hindistan ise, sıralamanın son sıralarında yer aldı. 2002 yılına kadar Türkiye’de kurulan toplam yabancı firma sayısı 5 bin iken, bu rakam 2018’de 59 bin 580'e ulaştı. Ayrıca 2017 yılında kurulan yerli şirket sayısı da 73 bin 783’e çıktı. OECD  ve G20 ülkeleri içerisinde yüzde 7,4 ile en hızlı büyüyen ekonomi olan Türkiye, 2017 yılında 1,5 milyon ilave istihdam oluşturmayı başarmıştı.