Türkiye ekonomisi faiz, enflasyon, döviz, cari açık ve büyüme ekseninde hareketli bir dönemden geçerken; bu süreçte ülkeyi sırtlayan KOBİ’lerin göstereceği performans da, özellikle reel piyasa cephesinden dikkatle takip ediliyor. Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY’nin, şirket yöneticilerinin görüşünü alarak yaptığı araştırmaya göre; orta ölçekli şirketlerin yüzde 60’ı bu yıl yüzde 6-10 arasında büyüme hedefliyor. Geçtiğimiz yıl aynı büyüme hedefine sahip şirket oranı, yüzde 34 seviyesinde bulunuyordu. EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları “Türkiye ekonomisi için çok önemli olan orta ölçekli şirketlerin sağlıklı olarak gelişmesinin ön şartı, istikrar ve yapısal reformlar... Bu şirketlerin liderlerinin değişime yön verdiklerini ve yatırımlar yoluyla işletmelerini şekillendirdiklerini gözlemliyoruz. Bu yıl yöneticilerin gündeminde, büyümeyi teşvik eden yeni teknolojiler ve istihdam öncelikler arasında. Özellikle yapay zekâ alanında yeniliklere açık olan şirketlerin rekabet avantajı yakalayacağını öngörüyoruz” dedi. Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 39’u, önümüzdeki 12 ayda, daha fazla “tam zamanlı işe alım” yapmayı planladıkları belirtiliyor.