İş dünyasının ve meslek kuruluşlarının kapasitelerinin artırılması amacıyla aranan nitelikli uzmanlar, ‘uzman havuzu’ ile karşılanacak. On Birinci Kalkınma Planı’nda yer alan bilgiye göre sanayi politikasının kamu ve özel kesimin yakın iş birliği içinde etkin olarak takip edilip uygulanabileceği kurumsal yapıların oluşturulması amaçlanıyor. Buna göre kamu uygulamalarında yerli üretimin geliştirilmesi öncelik olacak. Özel sektör firmalarında büyüme ve kurumsallaşma geliştirilecek, imalat sanayisinde ölçek ekonomisine uygun bir üretim yapısının oluşturulması sağlanacak ve KOBİ’lerin büyümelerinin önündeki engeller kaldırılacak.
Özel sektörün ve meslek kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için beş yıllık dönemde nitelikli uzman havuzunun oluşturulması planlanıyor. Bu havuzan nitelikli uzmanlık hizmeti alan işletmeler ve meslek kuruluşları desteklenecek. Yönetim danışmanlığı sektörüne destek verilerek, bu alandaki yerli firmaların uluslararası seviyede faaliyet göstermesi sağlanacak. KOBİ’lerin devlet destekli olarak alacakları danışmanlık hizmetlerinde bu tür firmaları tercih etmesi önceliklendirilecek. KOBİ’lerin verimliliğini artırmak ve dijital dönüşümlerine katkı sağlamak amacıyla Model Fabrika (KOBİ Yetkinlik Merkezi) Danışmanlık Destek Programı başlatılacak.

HİBE DESTEĞİ DEVLETTEN, ŞİRKET ALMAK KOBİ'DEN
Yeni uygulama ile teknoloji transferi ve pazara hızlı ulaşmak için stratejik alanlarda uluslararası şirket satın alma hibe desteği mekanizması güçlendirilecek. KOBİ’lerin kendi aralarında, büyük işletmelerle ve girişimcilik ekosisteminin diğer aktörleriyle kuracakları kümelenmiş iş birliklerine destek sağlanacak. Bu kapsamda destek programları sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak uygulanacak. Firma birleşmelerine yönelik eşleştirme, nitelikli istihdam, danışmanlık desteklerini içeren yeni bir program oluşturulacak.

KAMU AJANSLARINA YAPILANDIRMA
Kalkınma ajansları destekleri yeniden yapılandırılarak kurumsallaşma, yenilik yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, kurumsal kaynak planlaması, e-Ticaret, dijital dönüşüm, dış ticaret ve yalın üretim, temiz üretim, enerji verimliliği ile endüstiyel simbiyoz gibi konular öncelikli olacak. Firma düzeyinde toplanacak verilerle analiz yapılacak, Ulusal Sanayi Veri Master Planı hazırlanacak.