Açıklamada, bankların finansal iştiraklerinin görünümlerinin de durağana çevrildiği belirtildi. Yapılan açıklamada “Artan piyasa istikrarı, bankaların kredileri üzerindeki riskleri azaltabilir. Sermaye ve likidite tamponları da, piyasa gerilimini absorbe edebilir seviyede. Türkiye’nin dış finansmanında sert bozulma ihtimali, yakın vadede çok daha düşük seviyede” denildi.