Ebru Karatosun ANKARA
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Can Dündar ve Erdem Gül için verilen “hak ihlali” kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kararı tanımıyorum” çıkışına isim vermeden cevap verdi. Arslan, konuşmasının hemen başında bu toplantının çok daha önceden planlandığını belirterek, “Bu konferansın konusunun da zamanının da özel bir anlamı yok. Konu da zaman da manidar değil” dedi. Kanunların kendilerine verdiği yetkileri kullandıklarını belirten Arslan, “Verdiğimiz kararlar, herkesi ve her kurumu bağlamaktadır. Bu bir Anayasa kuralıdır. Anayasa’nın 153. maddesinde açıkça, ‘Anayasa Mahkemesi kararları, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar’ denilmektedir” ifadelerini kullandı.
Zühtü Arslan, Can Dündar ve Erdem Gül kararlarının ardından çıkan haberlere de tepki gösterdi. Arslan, “Eleştirinin ötesinde tamamen hayali diyaloglar üreterek, mahkememizi talimatla karar veriyormuş gibi gösteren, şahsıma ve üyelerimize yönelik tamamen yalan ve iftira niteliğindeki haber ve yorumları da burada kınıyor ve reddediyorum. Ayrıca şunun da bilinmesini isterim ki kınayanın kınaması da övenin övgüsü de Anayasa Mahkemesini etkilemez. Biz işimizi yapıyoruz. Bireysel başvuruda başvurucunun kimliğine de bakmıyoruz. Bağımsız ve tarafsız bir yargı organı olarak kimsenin yanında ya da karşısında değiliz” dedi. 
Anayasa Mahkemesi’nden yapılan açıklamada da, AYM’nin verdiği iptal kararlarının gerekçesi yazılmadan açıklanamayacağına ilişkin kuralın, iptal davası ve itiraz başvurusu sonucu verilen "iptal kararları" için geçerli olduğu, bunun, bireysel başvuru sonucu alınan "ihlal kararları" yönünden herhangi bir hüküm ifade etmediği bildirildi.