Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs 2016'da gerçekleşen terör saldırısı ve patlama dolayısıyla 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun'un 7. maddesinde belirtilen zararların karşılanmasının mümkün olduğu belirtildi. Açıklamada, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun'un 4. maddesi gereğince Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan başkanlığında "Zarar Tespit Komisyonu" kurulduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Komisyon, Valilik hizmet binası 4. katında bulunan Hukuk İşleri Şube Müdürlüğümüzde Şube Müdürü Nasip Ergün ve Şef Murat Doğu sekretaryasında hizmet vermektedir. 1 Mayıs 2016 günü gerçekleşen patlamada zarar görenlerin kendilerinin, mirasçılarının ya da yetkili temsilcilerinin olayın öğrenilmesinden itibaren 60 gün içerisinde İl Zarar Tespit Komisyonu'na müracaat etmeleri gerekmektedir. Yaralanma ve sakatlanmalarda 60 günlük süre, yaralının hastaneden çıkmasını müteakiben başlar."
Açıklamada, "İl Zarar Tespit Komisyonu, Valiliğimize başvuru yapılması halinde gerekli işlemleri başlatabilmektedir ancak ilgili kanunun 6. maddesinde belirtilen süreden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Zarar sahiplerinin komisyondan alacakları dilekçe örneğini doldurarak Valiliğimize başvurmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.