Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Hatay'da "Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü" kurulması kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, Kültür ve Turizm Bakanlığının 25 Eylül 2017 tarihli yazısı üzerine 3046 sayılı kanunun 17'nci maddesinin (d) bendine göre, 2 Ekim 2017'de Bakanlar Kurulu tarafından alındı.

BYEGM taşra teşkilatında Erzincan İl Müdürlüğü kurulmasına ise 2 Aralık 2017'de Bakanlar Kurulu tarafından karar verildi

Sivas'ta bazı bölgeler Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildi.

Bakanlar Kurulunun riskli alan ilanına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sivas merkez ilçe Esentepe ve Yunusemre mahalleleri sınırları içindeki bazı bölgelerin 20 Kasım 2017'de Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2 Kasım 2017 tarihli yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a göre verildi.