Sarıbal, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Bursa'da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB) kurulması planlanan Buhar ve Elektrik Üretim Santrali'ne ilişkin açıklama yaptı. Sarıbal, meyve kasasında getirdiği ayva ve şeftalileri kürsüye koyarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından söz konusu termik santrale ilişkin "olumlu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu" verilmesini değerlendirdi. Kömür yakıtlı termik santral kurulumuna izin verilmemesi gerektiğini belirten Sarıbal, "DOSAB, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi sınırları içerisinde 484 hektar alan üzerine kurulu, bünyesinde 428 faal firma bulunan bir organize sanayi bölgesidir. Bu firmalar içinde enerji sıkıntısı nedeniyle üretim yapamayan firma bulunmamaktadır. Yeni bir buhar ihtiyacı yoktur" dedi.


"İNSAN SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLENECEK"


Santralin kurulması durumunda insan sağlığının olumsuz etkileneceğini savunan Sarıbal, "Santralden kaynaklanacak zehirli kimyasalların havamıza, suyumuza karışacak olması bir yandan asit yağmurlarına neden olacak, diğer yandan da iklimi değiştirerek küresel ısınmaya katkıda bulunacaktır. Santralin suyumuzu kirletecek olması nedeniyle bu suyla sulanacak tarım arazilerimizde yetişen gıda maddeleri kirlenecek; aynı zamanda topraklarımızın verimi de düşecektir" ifadelerini kullandı.


Kömürlü termik santrallerinin küresel ısınmanın ve sera gazı etkisinin en önemli sebepleri olduğuna dikkat çeken Sarıbal, termik santral yapmak için sanayi bölgesi içerisinde yeterli alan bulamayan DOSAB yönetiminin bölgenin doğusundaki tarım alanına gözünü diktiğine iddia etti. Sarıbal, şunları kaydetti:


"Meslek odalarının, doktorların, mühendislerin, bilim insanlarının, avukatların ve en önemlisi Bursa halkının olumsuz görüşüne rağmen, İnceleme Değerlendirme Komisyonu ÇED başvuru dosyasını yeterli bulmuş ve nihai ÇED raporu olarak kabul etmiştir. Tüm itirazlara rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Müdürlüğü Bursa Ovası'nın ortasına, DOSAB müdürlüğü tarafından kurulması planlanan Buhar ve Enerji Üretimi Tesisi projesine 23 Temmuz 'da ÇED için olumlu kararı vermiş resmi internet sayfalarında yayımlamıştır. Halkımızın, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, partilerin, derneklerin raporları, basın açıklamaları, eylemleri, on binlerce itiraz dilekçelerine rağmen halkın yanında olması, kanun, yönetmelik ve planları uygulaması gereken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir kez daha rantın yanında saf tutmuştur. Önümüzdeki süreçte halkımızla, sivil toplum örgütleriyle ve sivil toplum örgütleriyle ÇED Raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açacağız. Yaz, kış, gece, gündüz hiç durmadan havamızı kirletecek; pencerelerimizi bile açamayacağımız hale getirecek bu santralin kurulmasına izin vermeyeceğiz."


Sarıbal açıklamalarının ardından yanına getirdiği şeftali ve armutları basın mensuplarına ikram etti.