TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içinde olduğu 80 milletvekilinin "dokunulmazlıklarının kaldırılması"nı içeren dilekçelerine bir yazıyla yanıt verdi.


HDP Grubu'na gönderilen ve dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili sürecin özetlendiği yazıda, yasama dokunulmazlıklarının Anayasa, TBMM İçtüzüğü, Başbakanlık Teşkilatı Hakkında KHK'nın Değiştirilmesi Hakkında Kanun ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün genelgesiyle düzenlendiği belirtildi. 


TBMM İçtüzüğü uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını ilgili üyenin bizzat istemesinin yeterli olmadığına işaret edildi.


Yasama dokunulmazlığı tezkerelerine ilişkin sürecin işletilebilmesi için Karma Komisyonun oluşturulması, bunun için öncelikle Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyeliklerine seçimlerin yapılabilmesi gereğine dikkat çekilen yazıda, komisyon üyeliklerine seçimin henüz yapılmadığı hatırlatıldı.


Karma Komisyon oluşturulmadan milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hususunda bir işlem tesis edilmesinin mümkün olmadığı belirtilen yazıda, "Belirtilen nedenlerle talep hakkında Başkanlığımızca bu aşamada yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.