Her gün 22 hastanın donör bulunamaması yüzünden bekleme listelerinde hayatını kaybettiğini söyleyen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ ve Doku Nakli Merkezi Mesul Müdürü Prof. Dr. Ahmet Rüçhan Akar “Karaciğer ve böbrek naklinde çok ilerideyiz ama kalp naklinde çok gerideyiz. Kalp nakilleri yalnızca beyin veya dolaşım ölümü gerçekleşmiş kadavradan yapılabildiği için ülkemizde milyon nüfus başına 1 kalp nakli gerçekleştirilebiliyor. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastada organ bağışı yapılmadığında ise bütün organlar ne yazık ki, nakil bekleyen hastaların umutlarıyla beraber toprağa gidiyor. Hâlbuki bir organ donörü 8 hastanın hayata tutunmasını sağlar ve en az 50 aile kişinin hayatını ciddi olarak etkiler” dedi.