Bundan böyle tuşlara 'delete' yerine 'sil', 'enter' yerine 'giriş' yazılacak...Bütün teknolojik cihazlarda Q klavye olması sebebiyle kullanımı azalan F klavyeye işlerlik kazandırılması kararından sonra, Türkçeleştirme için de karar verildi. Bu kapsamda, tuş diziliminde 'Delete', 'Page Up', 'End' kelimeleriyle yazılan komutların Türkçe olmasına karar verildi. Bu tuşlara bundan sonra 'Delete' yerine 'sil', 'Page Up' yerine 'sayfa başı' gibi kelimeler yazılacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın verdiği bilgiye göre, bundan sonra klavyelerde İngilizce kelimeler kullanılmayacak. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Teknik Kurulunda kabul edilen yeni “F Klavye Standardı”na göre, klavyedeki tüm tuş isimlendirmeleri artık Türkçe yapılacak. Bundan sonra “F” klavyelerde, “delete” yerine “sil”, “enter” yerine “giriş”, “print screen” yerine de “ekranı kopyala” tuşları yer alacak. F klavye standardının ilk defa 1975 yılında hazırlandığını hatırlatan Bakan Işık, söz konusu standardın zaman içinde 2 defa revize edildiğini ifade etti.
Bu sürede, klavyedeki tuşların isimlendirilmesinin de Türkçe olması gerektiği yönünde talepler geldiğini dile getiren Işık, “Bu talepler doğrultusunda da bir revizyon kararı alındı. Bu kapsamda bir teknik komite kurularak, standart taslak oluşturuldu. İlgili paydaşların da görüşleri alınarak, taslak son haline getirildi ve dünkü (29 Ağustos 2015) teknik kurul toplantısında Türk standardı olarak kabul edildi. Buna göre, söz konusu klavyedeki tüm tuş isimlendirmeleri artık Türkçe olacak. Örnek vermek gerekirse, F klavyelerde bundan sonra 'delete' yerine 'sil', 'enter' yerine 'giriş', 'print screen' yerine 'ekranı kopyala' tuşları yer alacak” dedi.