Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortak yürütülen  E-okul sistemine entegre edilen fiziksel uygunluk karnesi uygulamasına ilişkin  ilk veriler, Türkiye genelinde raporlandı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 10-14 yaş grubu erkek  öğrencilerin yüzde 20,2'sinin fazla kilolu, yüzde 13'ünün şişman, kız  öğrencilerin ise yüzde 19'unun fazla kilolu, yüzde 7,8'i şişman olduğu  belirlendi. Araştırmada, 15-18 yaş grubunda ise, erkek öğrencilerin yüzde 16,5'i  fazla kilolu, yüzde 6,8'i şişman, kız öğrencilerin yüzde 13,5'i fazla kilolu, kız  öğrencilerin de yüzde 4,3'ü şişman bulundu.

"Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 2018-2023"  kapsamında toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak,  yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını  teşvik etmek amacıyla başlatılan programla yılda iki kez öğrencilerin sağlıklı  fiziksel aktivite kapasiteleri ölçülüyor.

YALNIZCA AİLELER ERİŞEBİLİYOR

Beden eğitimi ve spor dersi öğretmelerinin gözetimiyle yürütülen  uygulamada, "mekik", "şınav", "otur-uzan" "esneklik ölçümü", "vücut ağırlığı ve  boy uzunluğu" ölçümleri değerlendiriliyor. Referans değerlere göre yorumlanan  sonuçlar ışığında, fiziksel aktivitenin artırılması için bilgilendirme ve  yönlendirmeler yapılıyor.

Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk karnesi, ana karnedeki beden eğitimi  ve spor ders notunu etkilemiyor. Çocuklara ait bu bilgiler tamamen gizli  tutuluyor ve yalnızca her çocuğun kendi ailesine E-okul veri tabanından erişim  sağlanıyor.

Açıklamada, mekik, şınav ve esneklik testi sonuçlarına da yer verildi.  Mekik testi sonucuna göre, 10-14 yaş erkek ve kız öğrencilerin mekik testi  ortalamaları yeterli bulundu. 15-18 yaş erkek öğrenciler ile 15 yaş kız  öğrencilerin ortalamaları yeterli bulunurken, 16-18 yaş kız öğrencilerin mekik  testi ortalamaları referans değerden düşük bulundu.

Şınav testi sonucuna göre ise 10-13 yaş erkek öğrencilerin  ortalamaları yeterli bulunurken, 14 yaş erkek öğrencilerin ortalaması referans  değere yakın bulundu. 10-11 yaş kız öğrencilerin şınav testi ortalamaları yeterli  bulunurken, 12-14 yaş kız öğrencilerin ortalamaları da referans değere yakın  bulundu.

15 yaş erkek öğrencilerin şınav testi ortalamaları referans değere  yakın bulunurken, 17-18 yaş erkek öğrencilerin tüm yaş gruplarında şınav testi  ortalamaları yeterli, 15-18 yaş kız öğrencilerin de ortalamaları referans değerin  altında bulundu. Otur-uzan esneklik testi sonuçlarına göre de 10-14 yaş kız öğrenciler  ile ortalamaları referans değerin altında, 15-18 yaş erkek öğrencilerin  ortalamaları yeterli ve aynı yaş grubu kız öğrencilerin ortalamaları referans  değerin altında bulundu.