Genel sağlık sigortasına ilişkin suallere cevaplar

A -
A +

Sosyal güvenlik sistemimizde genel sağlık sigortasının uygulamaya girmesi ile birlikte birkaç istisna haricinde kalan vatandaşlarımızın neredeyse tamamına yakını sosyal güvenlik kapsamında bulunmaktadır. Dolayısıyla gazetemize en çok gelen sorulardan biri de SGK sağlık yardımlarından faydalanma ve yapılması gereken işlemlerle ilgilidir.

 

Birkaç istisna dışında neredeyse toplumun tamamını kapsayan genel sağlık sigortası uygulamasının hak sahipliğine ilişkin en çok merak edilen suallere topluca cevap olacak şekilde bu yazımızda cevapladık.

 

 

Boşanmış ailelerin çocukları sağlık yardımlarından nasıl faydalanabilir?

 

 

Anne ve babası boşanmış çocukların, genel sağlık sigortası kapsamındaki hakları, mahkeme kararı ile velayet hakkı verilmiş olan genel sağlık sigortalısı ana ya da baba üzerinden sağlanır. Ancak, velayeti bulunan anne ya da babanın genel sağlık sigortalığının bulunmaması veya yazılı olarak talep etmeleri hâlinde velayeti bulunmayan anne ya da babanın üzerinden de aktivasyonları yapılabilmektedir.

 

 

Üniversiteyi kazanan öğrenciler, genel sağlık sigortasından nasıl faydalanır?

 

 

Üniversite sınavını kazanıp eğitimlerini sürdürmekte olanlar ile mezun olan gençler 25 yaşına kadar anne ya da babasından iki yıl boyunca bakmakla yükümlü olarak, anne veya babasından yararlanamıyor ise gelir testi yaptırmaksızın 60/c-1 dediğimiz primi devlet tarafından karşılanmak üzere genel sağlık sigortalısı olmaları sağlanmıştır.

 

Belirtilen sürelerden önce haklarında genel sağlık sigortası borcu tahakkuk ettirilmemektedir.

 

 

Öğrencilik kaydını donduranlar genel sağlık sigortasından faydalanabilir mi?

 

 

Gerek lise ve dengi gerekse yükseköğrenim öğrencilerinin öğrencilik durumlarının aktif öğrenci olması ve öğrencilik haklarından yararlanıyor olması gerekiyor. Ayrıca herhangi bir nedenle kaydını donduran öğrenciler, dondurulan dönemde bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalandırılmayacaktır.

 

 

İşsizlik ödeneği alanların sağlık sigortası?

 

 

İşsizlik ödeneği alanların genel sağlık sigortası primleri işsizlik fonundan karşılanmak suretiyle genel sağlık sigortası kapsamına alınmış olunduğundan bu sürelerde haklarında genel sağlık sigortası borcu tahakkuk ettirilmeyecektir.

 

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, işsizlik ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Ödenek alınan bu sürelerde ayrıca genel sağlık sigortası borcu tahakkuk ettirilmemektedir.

 

 

Malul çocuklar, sağlıktan nasıl ve kaç yaşına kadar faydalanabilir?

 

 

Genel sağlık sigortalısı olanların çocuklarından sağlık kurulu tarafından malul olduğu tespit edilenler bakmakla yükümlü olunan kişi sayılıyor. SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularınca genel sağlık sigortalısının malul çocuğu hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporları Kurumun ünitelerine ulaştığında sağlık aktivasyon servislerince, değerlendirilmek üzere ilgili sağlık kurullarına gönderiliyor. Genel sağlık sigortalısının çalıştığı dönemde, maluliyeti kabul edilen çocuğu, sigortalıya gelir/aylık bağlandıktan sonra da çocuğun durumunda değişiklik olmaması şartıyla sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir.

  • Doğuştan özürlü olduğu tespit edilenler ile 18 yaşından önceki bir tarihte Kuruma müracaat ederek sağlık kurulu tarafından maluliyeti tespit edilen çocuklar, 18 yaşını doldurduğu tarihten,

  • Herhangi bir olay nedeniyle sağlık kurulu tarafından maluliyeti tespit edilenler, sağlık hizmet sunucusu tarafından düzenlenen raporda belirtilen olay tarihinden,

  • Herhangi bir olay olmamakla birlikte maluliyet işlemine ilk defa müracaat edenlerden, maluliyeti tespit edilenler ise sağlık hizmet sunucularınca düzenlenen sağlık kurulu rapor tarihinden itibaren malul çocuk olarak bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmakta ve sağlık yardımlarından faydalanmaktadır.

 

İşten ayrılanlar genel sağlık sigortasından faydalanabilir mi?

 

 

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı kapsamında zorunlu sigortalı olan kişiler herhangi bir sebeple zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa 10 güne ilave olarak 90 gün, toplamda 100 gün daha bakmakla yükümlü oldukları kişiler ile birlikte genel sağlık sigortası hizmetlerinden faydalanabilirler.

 

***

 

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi/Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.” Kanuni Sultan Süleyman

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Müfit17 Haziran 2024 06:02

15 yıl memurluk yaptım. Daha sonra bazı ayak oyunları ile disiplin suçu işlediğim bahane edilerek memurluktan çıkarıldım. Genel sağlık sigortasından yaralanabilir miyim? Yararlanamazsam bundan sonra maaşlı bir işte çalışma planım veya işyeri açmak gibi bir planım yok. Biriktirdiğim biraz param var. BU param ile prim yatırarak sigortalı olabilir miyim? Hangi sigortayı yaptırayım?