Temmuzda hangi memur ve emeklisi ne kadar zam alacak?

A -
A +

Tüm memurların her sene ocak ve temmuz aylarında maaşlarının güncellenmesi zorunlu bulunmaktadır. Memurların maaşlarının güncellenmesinde cari toplu sözleşmede yer alan hükümler esas alınmaktadır.

 

En son geçen sene akdedilen 7. Dönem Toplu Sözleşmesiyle hem bu senenin hem de 2025 yılının maaş güncelleme esaslarını ihtiva etmektedir. Bu muvacehede 2023/Ocak ayından geçerli olmak üzere memur aylıklarına %15 oranında toplu sözleşme güncellemesi uygulandı.

 

Mezkûr sözleşme zammını aşan ilk 6 aylık enflasyon farkına ilave olarak yılın 2. yarısı için %10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacaktır. Bu güncelleme esasları aynen memur emeklileri için de geçerli bulunmaktadır.

 

 

5 AYLIK VERİLER NETLEŞTİ!

 

 

TÜİK’in en son rakamlarına göre; TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleştiği açıklandı. Buna göre Ocak+Şubat+Mart+ Nisan ve mayıs ayları itibarıyla 5 aylık enflasyon farkı %22,72 olarak gerçekleşmiştir. Geriye sadece 3 Temmuz 2024 günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisi kalmıştır. 

 

Toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde anılan sözleşme zammını aşan ilk 5 aylık enflasyon farkına ilave olarak yılın 2. yarısı için %10 oranında toplu sözleşme zammı esas aldığımızda bugün itibarıyla haziran ayı enflasyon verisi hariç olmak üzere refah payı verilmezse dahi %17,37 oranında güncelleme yapılması gerekecektir. Merkez Bankası piyasa anketleri muvacehesinde haziran ayı enflasyonu tahminine göre memur ve memur emeklilerine %20,40 civarında bir güncelleme yapılmasını tahmin etmekteyim.

 

 

HANGİ MEMURUN MAAŞI NE KADAR OLABİLİR?

 

 

Haziran ayı enflasyonu tahminine göre memur maaşlarına temmuz ayında %20,40 civarında bir güncelleme yapılmasının kuvvetle muhtemel olacağı kanaatindeyim. Kendi kaynaklarımdan edindiğim duyumlara göre memurlara bu orana ilaveten refah payı verilmeyeceği yönündedir.

 

Bu verilerden hareketle bazı meslek gruplarına temmuz ayından geçerli muhtemel zamlı maaş beklentileri, aşağıdaki tabloda örnek mahiyetinde hesaplanmıştır. Hesaplamalarda seyyanen zam da dikkate alınmıştır. Evli, eşi çalışmayan bir çocuk kıstas alınmıştır. Hesaplamalara fazla mesai, ek ders ücreti gibi arızi ödemeler dikkate alınmamıştır.

 

 

 

Temmuzda hangi memur ve emeklisi ne kadar zam alacak?

 

 

 

Not: Bu tablodaki hesaplamalar örnek mahiyetinde hesaplanmış olup herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

 

 

MEMUR EMEKLİLERİNİN DURUMU

 

 

Memur emeklilerinin, çalışan memurlar ile aralarında bulunan 75 yıllık bağın kopması ve defalarca söz verilen seyyanen zamdan mahrum bırakılmaları ayrıca toplu sözleşmeden kaynaklanan enflasyonun altında güncelleme durumunun ortaya çıkmasıyla birlikte kayıplarının telafi edilip edilmeyeceği yönünde meraklarını artırdı. Gazetemize ve TGRT Haber’deki #SosyalGüvenlik programımıza ulaşan çok sayıda memur emeklisi 2023 Temmuz ayında memurlara verilen seyyanen 8.077 TL zammın kendilerine de defalarca vadedildiği ve ilan edildiği dolayısıyla devletten belirtilen tarihten günümüze kadar alacaklı olduklarını bu alacaklarının temmuz ayında ifa edilmesi beklentisi içerisinde bulunmaktadırlar.

 

Haziran ayı enflasyonu tahminine göre memur maaşlarına temmuz ayında %20,40 civarında bir güncelleme olması hâlinde bu oran memur emeklilerine de aynen yansıyacaktır.

 

Bu çerçevede en düşük memur emeklisinin maaşının 17 bin 715 TL’ye, SSK-Bağ-Kur emeklileri ile eşitleme yapılması hâlinde 18 bin 535 TL’ye, seyyanen zammın ilave edilmesi hâlinde ise 32.835 TL’ye yükselmesi söz konusu olabilecektir. Ancak seyyanen zammın verilmesinin mümkün görünmediğini söyleyebiliriz. Eşitleme formülüne de esasen ekonomi yönetimi sıcak bakmamaktadır. Bununla birlikte memurlar ile memur emeklilerinin arasında seyyanen zam kaynaklı uçurumun telafisi ayrıca ocak ayında ve önceki senelerde SSK-Bağ-Kur emeklilerine yapılan eşitlemenin memur emeklilerinden de esirgenmeyeceği dillendirilen mizansenler arasında bulunmaktadır.

 

Peki memur emeklilerine vadedilen seyyanen zam verilecek mi? Maalesef bu yönde en ufak pozitif bir emare bulunmadığını söyleyebiliriz...

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.